Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace


Spoločnosť Služby mesta Moravský Krumlov, príspevková organizácia má na starosť správu a údržbu mesta Moravský Krumlov. Predmetom činnosti našej organizácie je správa, starostlivosť a rozvoj nehnuteľností vo vlastníctve zriaďovateľa, výroba a rozvod tepla, prevádzkovanie kúpaliska, verejných WC, čistenie mesta a zimná údržba, odvoz komunálneho odpadu, prevádzkovanie zberného dvora a nakladania s odpadmi, údržba verejnej zelene a ostatných plôch, údržba a prevádzka verejného osvetlenia, hodín, mestských pohrebísk, poskytovanie technických služieb a ďalšie.

Služby mesta Moravský Krumlov - činnosť:
- správa, starostlivosť a rozvoj všetkých stavieb, pozemkov, bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve zriaďovateľa
- výroba tepla
- rozvod tepla
- zastupovanie zriaďovateľa v správnom konaní pred miestne príslušným stavebným úradom
- správa a údržba nehnuteľností iných vlastníkov
- ubytovacie služby
- uzatváranie nájomných a iných zmlúv
- prevádzkovanie letného kúpaliska
- prevádzkovanie verejných WC
- čistenie mesta a zimná údržba
- odvoz komunálneho odpadu, prevádzkovanie zberného dvora odpadov
- odpadové hospodárstvo
- údržba verejnej zelene a ostatných plôch
- údržba a prevádzka verejného osvetlenia a hodín
- správa a údržba mestských pohrebísk
- poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo
- výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
- prípravné práce pre stavby
- poskytovanie technických služieb
- cestná nákladná motorová doprava.

V prípade záujmu o naše služby sa na nás neváhajte obrátiť. Nájdete nás na adrese Zámocká 17, Moravský Krumlov.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace
WEBOVÁ STRÁNKA
Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace
www.smmk.cz
Adres

Adres

Zámecká 17
Moravský Krumlov 672 01

epodatelna@smmk.cz
+420 515 322 557


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha