UNIDATAZ s.r.o.


Naša spoločnosť UNIDATAZ s.r.o. sa špecializuje na výrobu a predaj riadiacich, pokladničných a informačných systémov pre čerpacie stanice PHM a autocisterny. Dodávame bezobslužné platobné (kartové) systémy. Zaisťujeme inštaláciu systémov pre kontinuálne meranie stavu PHM v skladovacích nádržiach. Vyrábame výdajné stojany CARD a inštalujeme čerpacie stanice PHM.

Hlavnou činnosťou našej firmy je vývoj, výroba, inštalácia a servis
riadiacich, pokladničných a informačných systémov pre čerpacie stanice PHM a autocisterny. Čo sa týka platobných terminálov, inštalujeme platobné terminály UNICARD®77 a UNICARD®76, ktoré sú určené na na samoobslužné predaju PHM vrátane CNG a ďalších prevádzkových kvapalín. Platbu je možné vykonať bankovými kartami, lokálnymi (fakturačnými) kartami, kartami CCS alebo v hotovosti. Dodávame tiež systém FuelPAY® pre samoobslužný výdaj PHM a prevádzkových kvapalín na čerpacích a plniacich staniciach, kedy platba prebieha pomocou mobilného telefónu. Zabezpečujeme aj montážou výdajných stojanov CARD - Samoobslužný kartový terminál je integrovaný priamo do hlavy výdajného stojana a plní súčasne funkciu riadenia výdajného stojana a kartového terminálu.

Ďalším okruhom našej činnosti sú riadiace a informačné systémy. Jedným z nich je riadiaci a pokladničný systém UniPOS®, ktorý predstavuje komplexný systém pre riadenie technológie čerpacích a plniacich staníc a pre predaj ako PHM, tak i suchého tovaru. Tento systém informuje aj o všetkých stavoch systému, vrátane stáleho zobrazenie stavu výdajných stojanov. Je dostupný v niekoľkých variantoch. Ďalším je program UniCENTRUM - komplexný program pre správu a riadenie čerpacích staníc, ktorý umožňuje ovládanie systému online. Ďalším produktom v tejto oblasti je UniGUARD24 ten zaisťuje automatický monitoring stavu technológie čerpacie a plniace stanice, teda platobných terminálov UNICARD®, riadiacich a informačných systémov UniPOS® a výdajných stojanov PHM. Pomocou aplikácie UniGUARD24 je možné tento program ovládať prostredníctvom mobilného telefónu. Dodávame tiež hladinomery - systémy kontinuálneho merania hladín, ktoré sú konfigurované podľa potrieb zákazníka, k čomu slúži náš meracie a indikačné systém PLM 609 pre skladovacie nádrže PHM, ktorý indikuje stav hladiny média v nádržiach a detekuje tiež únik PHM.

Zaoberáme sa tiež komplexné inštaláciou a dodávkou čerpacích staníc od stojanov až po platobné a informačné systémy. Vykonávame aj ich rekonštrukcie, keď pôvodný výdajné stojany doplníme kartovým terminálom UNICARD, alebo ho nahradíme výdajnom stojanom s integrovaným kartovým terminálom. Renovácia môže byť tiež vyriešená inštaláciou nových výdajných stojanov s elektronickými počítadlami (ADAST, TATSUNO BENČ, apod) a doplnením kartového terminálu UNICARD.

Obchodné značky:

UNICARD®

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA UNIDATAZ s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
UNIDATAZ s.r.o.
www.unidataz.cz
Adres

Adres

Průmyslová 3601/7
Znojmo 669 02

info@unidataz.cz
+420 515 225 257


Nájdete nás aj tu:

FacebookInstagramARES
captcha