Státní veterinární ústav Jihlava


Rantířovská 93/20, Jihlava 586 05
Státní veterinární ústav Jihlava (Štátny veterinárny ústav Jihlava). Akreditované skúšobné laboratórium č. 1129.
Veterinárne laboratórne služby a konzultácie.

Virologické, sérologické, parazitologické, bakteriologické, patologické, molekulárno-biologické a chemické vyšetrenia v oblasti zdravia, chorôb a chorôb zvierat. Komplexné laboratórne vyšetrenia zvierat pri importe a exporte. Kontrola životných podmienok zvierat v stajniach. Chemická kontrola a analýza potravín, krmív, vôd, odpadových vôd a odpadov. Mikrobiologická kontrola potravín, kozmetiky a potravinárskych výrobných procesov.

Vyšetrenie potravín:
- zmyslové hodnotenie potravín
- chemické analýzy potravín, polotovarov a surovín
- mikrobiologické analýzy potravín, polotovarov a surovín
- kontrola zloženia a kvality (falšovanie) potravín
- monitoring cudzorodých látok v potravinách
- detekcia a kvantifikácia GMO
- detekcia a kvantifikácia mykotoxínov
- detekcia a kvantifikácia rezíduí veterinárnych liečiv
- detekcia a kvantifikácia aditívnych látok (konzervačné látky, farbivá, sladidlá)
- detekcia a kvantifikácia polyaromatických uhľovodíkov (PAU), chlórovaných pesticídov a PCB, organofosfátov, vitamínov a ťažkých kovov
- detekcia a kvantifikácia alergénov
- detekcia a kvantifikácia špecifických proteínov
- detekcia a kvantifikácia bakteriálnych toxínov.

Vyšetrenie krmív:
- zmyslová posúdenie krmív
- mikrobiologické a mykologické vyšetrenie krmív
- chemické vyšetrenie krmív
- monitoring cudzorodých látok v krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Vyšetrenie vôd:
- chemické rozbory pitných, napájacích, povrchových a odpadových vôd
- mikrobiologické rozbory pitných, napájacích, povrchových a odpadových vôd.

Vyšetrenie v oblasti zdravia zvierat:
- laboratórna diagnostika infekčných a neinfekčných chorôb hospodárskych, domácich a záujmových zvierat
- virologické a sérologické vyšetrenie
- bakteriologické vyšetrenie
- parazitologické vyšetrenie
- vyšetrenie na prión a priónové ochorenia (TSE - BSE, scrapie / klusavky, CWD)
- molekulárno-biologické testy
- biochemická, toxikologické a hematologické vyšetrenie na kontrolu zdravotného stavu
- histologické a imunohistologické vyšetrenie
- koordinácia ozdravovacích programov od BVD
- diagnostika gravidity
- konzultačná činnosť, poskytovanie odborných stanovísk a interpretácia výsledkov skúšok
- patologicko-anatomické vyšetrenie
- histologické, imunohistologické vyšetrenie.

Produkty
  • služby chemických laboratórií, služby technických laboratórií, skúšobné laboratórií, zdravotnícke laboratóriá, služby poľnohospodárskych laboratórií
Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Laboratórne veterinárne vyšetrenie Jihlava, Česká republika

Laboratórne veterinárne vyšetrenie Jihlava, Česká republika

Hľadáte kvalitné veterinárne služby pre vyšetrenie Vášho zvieraťa? Tak navštívte náš veterinárny ústav, kde Vám pomôžeme s vyšetrením a stanovením diagnózy. V našom ústave nájdete niekoľko národných referenčných laboratórií. Služby poskytujeme pre štátny veterinárny dozor, ale aj pre súkromnú klientelu ako sú výrobcovia, spracovatelia, chovatelia, obchodníci a občania. V oblasti veterinárnej laboratórnej diagnostiky sa venujeme epizootológii, hygiene potravín a krmív a ekológii. Zabezpečíme parazitologické, bakteriologické, virologické, molekulárno-biologické, patologické a iné vyšetrenia. Pre bližšie informácie navštívte naše webové stránky!