Zemědělské družstvo Dušejov, družstvo


č.151, Dušejov 588 05

Produkty
  • chov dobytka, chov kôz, chov ošípaných, chov hydiny, hospodárske zvieratá, živočíšna výroba, starostlivosť o dobytok
  • lesná ťažba, frézovanie pňov, pilarská výroba, rizikový výrub stromov, odkoreňovanie, odvetvovanie

Kontaktný formulár
captcha