Farní charita


č. 613, Dolní Újezd 569 61

Produkty
  • hľadanie vhodného bývania, poradenstvo pri hľadaní zamestnania, poskytnutie stravy, pomoc pri uplatňovaní práv
  • starostlivosť o seniorov, program pre seniorov, ubytovanie seniorov, zaistenie zdravotnej starostlivosti pre seniorov, strava pre seniorov

Kontaktný formulár
captcha