Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305


Základná škola Pardubice-Polabiny, Družstevný 305 je sídliskovej pavilónový škola s rozsiahlym pozemkom. Bola slávnostne otvorená 1. septembra 1965 a v súčasnej dobe patrí medzi najväčšie pardubickej základnej školy. Za celú dobu jej existencie prešlo školou niekoľko tisíc žiakov. Popri klasickej výučby vždy v jednej triede v ročníku prebieha aj výučba metódou Montessori. Ďalej našim žiakom ponúkame rozšírenú výučbu informatiky, výpočtovej techniky a veľké množstvo záujmových krúžkov.

Základná škola, ZŠ:
- komplexné vzdelanie pre 1. a 2. stupeň
- na prvom stupni prebieha vedľa klasickej výučby vždy v jednej triede v ročníku aj výučba metódou Montessori
- od šiesteho ročníka ponúkame rozšírenú výučbu informatiky a výpočtovej techniky
- výučba anglického jazyka od prvého ročníka
- druhý cudzí jazyk (nemecký alebo francúzsky) sa žiaci učia od 6. do 9. ročníka.

Vybavenosť školy:
- školská jedáleň
- telocvičňa
- školské ihrisko
- gymnastický sála
- školský družina.

Záujmové krúžky:
- anglická konverzácia, balet, basketbal, dramatický krúžok, florbal, robotika, historický, keramika, loptové hry, počítače, varenie ..... a ďalšie.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305
www.zspolabiny1.cz
Adres

Adres

Družstevní 305
Pardubice - Polabiny 530 09

info@zspolabiny1.cz
+420 466 401 885


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha