Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.
Akred.zkušeb.laboratoř č.1115
Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Akred.zkušeb.laboratoř č.1115

  • skúšanie materiálov, skúšobňa strojov a zariadení, akreditované skúšobné laboratórium, odborné skúšky pod dozorom, skúšobňa meradiel


Katalóg firiem:    Skúšobne,