KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí


K L U B C E N T R U M v Ústí nad Orlicí
Lochmanová 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí
www.klubcentrum.cz

Predpredaj vstupeniek
v Informačnom centre MeU, tel. 465 514 271.
Predaj vstupeniek na kultúrne programy
je v pokladni vždy 1 hodinu pred začiatkom relácie

ponuka relácií
 
Kino, Roškotová divadlo, divadlo pre deti, cestopisné prednášky, koncerty, predajné trhy, súťaže, festivaly, kurzy, knižnica Dilia, prenájom objektov.


Predpredaj: Informačné centrum Mestského úradu, budova radnice, tel .: 465514271
                    a kancelária Klubcentra, Lochmanová ul. 1400, Ústí n. O.
                    Rezervačný a predajný systém on-line.
Informácie: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, tel .: 606 684 449, 736 503 564
                  info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
WEBOVÁ STRÁNKA
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
www.klubcentrum.cz
Adres

Adres

Lochmanova 1400
Ústí nad Orlicí 562 01

info@klubcentrum.cz
+420 735 746 521


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha