Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.


Souběžná 1746/12, Hradec Králové 12 500 12
Centrum sociálnej pomoci a služieb o.p.s. je neštátna nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby seniorom i zdravotne postihnutých občanom, ďalej ponúka rodinné poradenstvo pre rodičov a deti.
Poskytujeme starostlivosť o seniorov v ich domácnostiach, ďalej prevádzkujeme denný stacionár, stredisko osobnej hygieny, venujeme sa aj starostlivosť o osoby s Alzheimerovou chorobou.

Centrum sociálnej pomoci a služieb, služby:
- opatrovateľská služba v domácnostiach pre osoby so zníženou sebestačnosťou
- denný stacionár Domovinka pre seniorov
- stredisko osobnej hygieny
- starostlivosť o osoby s Alzheimerovou chorobou a inými typmi demenciou
- manželská a rodinná poradňa
- služby pre pestúnske rodiny.

Denný stacionár Domovinka:
- adresa: Harmónia II, Súbežná 1746, Hradec Králové
- tel. 495 272 242.

Stredisko osobnej hygieny:
- adresa: Harmónia II, Súbežná 1747, Hradec Králové.

Manželská poradňa:
- adresa: Divišova 829/2, Hradec Králové
- tel. 607 248 533.

Produkty
  • riešenie problémov v medziľudskej komunikácii, riešenie emočných problémov, riešenie konfliktov, odborná psychologická poradňa
  • komplexné služby pre seniorov, sociálne služby pre seniorov, zdravotné služby pre seniorov

Kontaktný formulár
captcha