APPLIC spol. s r.o.

CZKAPPLIC spol. s r.o.

Od založenia sa naša spoločnosť zaoberá priemyselnou automatizáciou najmä v nasledujúcich odboroch:
- Energetika - diaľkové ovládanie v energetike
- Teplárenstvo - meranie a regulácia, dispečerské systémy
- Textilný priemysel - riadenie textilných strojov a technológií, rekonštrukcie strojov
- Automobilový a potravinársky priemysel - riadenie strojov a technológií, označovanie výroby
- Systémy strojového videnia - Machine vision Cognex

Pre svojich zákazníkov poskytujeme komplexné služby:
- poradenstvo v elektronike a elektrotechnike
- projekčné služby v elektrotechnike so zameraním na projekciu pracovných strojov a technológií
- realizácia elektrozariadení (dodávky, montáže, sprevádzkovanie)
- zhotovenie programového vybavenia
- revízia el. zariadení

Používané riadiace systémy
- naše riadiace systémy APL51 a APL196 (viac než 4000 systémov v prevádzke)
- Simatic S5, S7 + OP
- Omron

V energetike projektujeme a realizujeme systémy diaľkového ovládania úsekových odpínačov a vypínačov vysokého napätia. Celkovo máme nasadených viac ako 1000 ks týchto zariadení v rámci Českej republiky a Bosny a Hercegoviny.

V teplárenstve realizujeme systémy Merania a regulácie pre mestské systémy diaľkového vytápania. Jedná sa najmä o riadenie OOS - objektových odovzdávacích staníc, VS - výmenníkových staníc a ich sústav. Systémy prepájame do sietí zberu dát, ktoré tiež projektujeme a realizujeme. Celkovo máme nasadených viac ako 380 riadiacich systémov v oblasti MAR najmä na území Libereckého kraja.

Dispečerské systémy zhotovujeme ako komplexné systémy, ktoré sledujú všetky technológie v danom objekte alebo na danom území. Ako príklad uvádzame dispečerský systém TipSport hokejovej arény Liberec, ktorý spracúva dáta z technológií EPS, EZS, chladenia plôch, klimatizácie, tepelných čerpadiel, kogeneračných jednotiek, výmenníkových staníc, energetiky a ďalších.

V oblasti Machine vision systémov pracujeme od roku 1999 najskôr s nami vyvinutým systémom pre analýzu obrazu. Veľkým úspechom našej firmy bol zisk ocenenia: "Zlatá medaila" na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne 2000 za tester palubných prístrojov pre vozy Škoda Fábia. V roku 2005 sme nadviazali kontakt s firmou COGNEX Corp. (USA( a stali sme sa ich jediným systémovým integrátorom pre Českú republiku. Firma Cognex varýba a dodáva priemyselné systémy Machine vision. Jedná sa najmä o inteligentné kamery InSight, systémy PC-vision, kamerové skenery a lacné kamerové obrazové senzory Checker. V Českej republike poskytujeme všetky technické a obchodné služby spojené so systémami Cognex.

Výrobky našej spoločnosti pracujú v mnohých štátoch (Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Slovensko, Srbsko, Rakúsko, USA, Mexiko, Turecko, Bosna a Hercegovina, Izrael, Austrália...).


Katalóg firiem:    

Elektroinštalačné práce

,  

Elektronické zabezpečovacie systémy a príslušenstvo

,  

Energetika

,  

Kontrolné a bezpečnostné zariadenia

,  

Meracia a regulačná technika

,  

Programovanie a počítačové služby

,  

Teplárenstvo

,