Památník Terezín


  • výstavy výtvarného umenia, spolupráca s výtvarnými umelcami, prenájom výstavných siení, prenájom galérie, prednášky pre verejnosť, spoločenské akcie
Pamätník Terezín vznikol ako spomienka na národné utrpenie desať tisícov ľudí v roku 1947, na popud opätovne obnoveného Československa. Terezín je v ČR jediným zariadením takého druhu.

Môžete si rezervovať prehliadky, predávame tu upomienkové predmety, archivácie a vzdelávacie semináre.
Ďalej premietame dokumentárne filmy v kinosále v Malej pevnosti a Múzeu geta.

Fotografovanie je povolené v exteriéroch - v Malej pevnosti je spoplatnené a používanie kamery je zakázané v exteriéroch aj interiéroch, možné len na základe osobitného povolenia vedenia PT, ktoré je nutné dohodnúť vopred písomnou formou.

Môžete navštíviť stále expozície:
- Terezín 1780-1939
- Malá pevnosť Terezín 1940-1945
- Výtvarná expozície Pamätníka Terezín
- Internačný táborov pre Nemcov, Malá pevnosť 1945-1948
- Koncentračný tábor Litoměřice 1944-1945

MAGDEBURSKÁ KASÁREŇ:
Stále expozície:
- Replika väzenskej ubikácie z doby geta
- Hudba v terezínskom gete
- Výtvarné umenie v terezínskom gete
- Literárna tvorba v terezínskom gete
- Divadlo v Terezíne.

KOLUMBÁRIUM, OBRADNÉ MIESTNOSTI A ÚSTREDNÁ MÁRNICA
Stála expozícia:
- pohrebné obrady v gete a ústredná márnica.
Návštevné dni:
- celoročne každý deň od 9 - 17.
Zatvorené:
- 24.-26.12., 1.1.

KREMATÓRIUM BOHUŠOVICE:
Stála expozícia:
- Úmrtnosť a pochovávanie v terezínskom gete.

Malá pevnosť:
Zimný čas: november - marec 8 - 16:30
Letný čas: apríl - október denne 8 - 18.

Múzeum geta a Magdeburská kasáreň:
Zimný čas: november - marec 9 - 17:30
Letný čas: apríl - október 9 - 18.

Krematórium:
Sobota: zatvorené
Zimný čas: november - marec 10 - 16
Letný čas: apríl - október 10 - 18.

Kolumbárium, obradná miestnosť a ústredná márnica:
Zimný čas: november - marec denne 9 - 17
Letný čas: apríl - október 9 - 18.

Modlitebňa z doby terezínskeho geta a repliky manzardy:
Zimný čas: november - marec 9 - 17:30
Letný čas: apríl - október 9 - 18.

AKTUÁLNE PONUKY

Koncentračný tábor Terezín a jeho hrôzy pripomína pamätník

Koncentračný tábor Terezín a jeho hrôzy pripomína pamätník
Pamätník Terezín stojí v miestach, kde bolo v miestnej pevnosti za druhej svetovej vojny zriadené neslávne známe židovské geto a koncentračný tábor, jediný zberný tábor v Protektoráte Čechy a Morava, z ktorého boli ľudia odvážaní transportmi priamo do likvidačných táborov smrti do Osvienčimu, ...
POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Památník Terezín
WEBOVÁ STRÁNKA
Památník Terezín
www.pamatnik-terezin.cz
Adres

Adres

Principova alej 304
Terezín 411 55

pamatnik@pamatnik-terezin.cz
+420 416 724 535


Nájdete nás aj tu:

FacebookInstagramTwitterARES
captcha