Uniservis Hašek s.r.o.
Elektromontážní práce Kladno


ELEKTROMONTÁŽE A REVÍZIE
- kompletné elektromontážne práce od malého napätia po vysoké napätie do 22kV:
- rekonštrukcia a opravy elektrických zariadení
- nových inštalácií pre priemyselný aj občiansky sektor
- stavba káblových sietí
- výstavba trafostaníc
- výstavba verejného osvetlenia
- vykonávanie východiskových a periodických revízií
- revíziu ručného náradia
- spracovanie projektovej dokumentácie
- prenájom mobilných elektrocentrál o výkone 0, 9 - 110 kW - kompletný servis s pripojením a tankovaním PHM
- prenájom staveniskových rozvádzačov vrátane káblových rozvodov a udržiavacích prác
- prenájom vykurovacích agregátov 2-60kW
- trasovanie káblov.

Výroba rozvádzačov A ZÁMOČNÍCTVO
- kompletná výroba rozvádzačov nízkeho napätia:
- elektromerové rozvodnice s priamym i nepriamym meraním
- zásuvkové skrine
- rozvodnice v rôznych prevedeniach, zapustené i povrchové
- rozvádzače pre napájanie a riadenie technologických celkov
- rozvádzače pre výrobné linky a pracovné stroje
- rozvádzače pre obchodné a administratívne centrá
- rozvádzače pre občiansku výstavbu
- deblokovací a ovládacie skrine
- ovládacie pulty
- rozvádzače M a R
- kompenzačné rozvádzače
- rozvádzače elektromerové pre meranie priemyselné aj pre meranie v občianskej vybavenosti
- distribučné rozvádzače pre trafostanice RTS do 630A
- staveniskové rozvádzače
- atypické skrine pre rozvádzače
- rozvádzače pre fotovoltaické elektrárne
- zámočnícke práce
- zámočnícka výroba
- prášková lakovňa.

TZB - TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV
- UT - ústredné kúrenie
- ZTI - zdravotechnika
- montáže, inštalácie kúrenie, voda, plyn
- kompletná UT + ZTI pre novostavby
- kompletné kúrenárske práce
- montáž a dodávka zdravotechniky
- rekonštrukcia UT + ZTI pre rodinné domy
- prípojky pre rodinné domy - kanalizácia, voda, plyn
- kanalizačné, plynovodné, vodovodné prípojky
- kompletnej výmeny stúpačiek v bytových domoch
- rekonštrukcia kotolní
- výmena kotlov
- výmena stúpačiek
- výmeny ventilov v bytových domoch
- rekonštrukcie bytových jadier UT + ZTI
- kompletné spracovanie dokumentácie UT + ZTI
- kompletné vodoinštalatérske a kúrenárske práce

GEODÉZIA, PROJEKCIE
- geodetické práce, projekčné práce

Inžinierska geodézia:
- zameranie inžinierskych sietí
- meranie a spracovanie podkladov pre projektovanie
inžinierskych sietí

Geodézia v katastri nehnuteľností:
- vyhotovenie geometrického plánu
- vytýčenie a vyhradenie vlastníckych hraníc
- poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností

Projekcia - projekčné práce elektro.
- spracovanie projektovej dokumentácie
- projekcia vonkajších a káblových vedení NN, VN a distribučných trafostaníc
- projekcia priemyselných rozvodov NN, VN vrátane odberateľských trafostaníc, merania, regulácie a diaľkového ovládania.

Dokumentácia pre územné konanie
- pre stavebné povolenie
- pre výber dodávateľa - tzv. Tendrová dokumentácia
- pre realizáciu stavby
- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

ZEMNÉ PRÁCE, NÁKLADNÉ DOPRAVA, AUTODOPRAVA
- výkopové a zemné práce - kompletné inžinierske siete
- demolácie, terénne úpravy
- bagrovanie základov, bazénov, nádrží atď.
- nákladná automobilová doprava
- kontajnerová doprava
- prenájom kontajnerov
- dovoz piesku, štrku a sypkých materiálov
- žeriavnícke práce
- úprava povrchov vibračným valcom
- rezanie asfaltu
- vŕtanie železobetónu

STROJNÉ CELKY, STROJE
- montáže strojných celkov
- presuny strojných celkov
- montáže výrobných liniek a strojov
- presuny výrobných liniek a strojov
- servis strojných celkov, výrobných liniek a strojov
- komplexné repase výrobných liniek a strojných celkov
- presuny vnútri výrobných hál
- presuny v rámci SR
- presuny do zahraničia a zo zahraničia.

stroje:
- pásový bager NEUSSON 1207 -Príslušenstvo:
- búracie kladivo 700kg
- svahová lyžica 180cm
- hydraulické nožnice na železobetón
- traktorbagr CATERPILLAR 432D - príslušenstvo:
- vibračná doska
- búracie kladivo
- pásový minibager CATERPILLAR 301.5
- trakt

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Uniservis Hašek s.r.o. Elektromontážní práce Kladno
WEBOVÁ STRÁNKA
Uniservis Hašek s.r.o.
uniservis-hasek.cz
Adres

Adres

Na Píska 19
Žilina 273 01

info@uniservis-hasek.cz
+420 312 659 236


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha