INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o.

CZKFiltrace vody pro domácnost

Spoločnosť INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. sa zaoberá úpravou pitnej, úžitkovej i priemyselnej vody. Vykonávame rozbory vody, filtráciu, zmäkčovanie, odstránenie nebezpečných látok a ďalšie úpravy vody. Ponúkame nové inovatívne technológie, spoločne s osvedčenými klasickými postupmi úpravy vody v mnohých technických modifikáciách.

Rozbor vody:
- chemický
- mikrobiologický.

Filtrácia vody pre domácnosť:
- piesková
- aktívne uhlie
- dolomitické vápenec.

služby:
- zmäkčovanie vody
- zníženie koncentrácie síranov
- odstránenie arzénu, antimónu a berýlia
- zníženie koncentrácie dusičnanov
- zníženie koncentrácie železa a mangánu
- odradonování podzemnej vody
- separácia uránu
- čistenie studní.

Ponúkame nové riešenia aj osvedčené klasické postupy úpravy vody v mnohých technických variantách. Tešíme sa na vzájomná riešenie Vašich problémov s pitnou vodou. Nájdete nás na adrese Fibichova 35, Příbram.


Katalóg firiem:    

Vodárenstvo

,

Laboratóriá

,