Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace


Základná škola Pelhřimov, Komenského 1465, príspevková organizácia ponúka kvalitné základné vzdelanie pre deti od prvej do deviatej triedy. Žiaci si u nás môžu vybrať z množstva voliteľných predmetov i záujmových krúžkov. Súčasťou našej školy je tiež školská družina.

Základná škola, ZŠ Komenského Pelhřimov:
 - základné vzdelanie
 - prvý stupeň, 1. - 5. trieda
 - druhý stupeň 6. - 9. trieda
 - školská knižnica
 - školský klub
 - voliteľné predmety (mediálna výchova, písanie na počítači, športové hry, technická praktika, anglická konverzácia a ďalšie)
 - záujmové krúžky (keramika, gitara, športový krúžok, zdravotnícky, spevácky krúžok, košíkaření, flauta, šikovné ruky ...).
  
Školský družina:
 - tel .: 565 323 238

Školské jedálne:
 - Friedová 1469, tel .: 565 349 429
 - Trieda Legií 1421. tel .: 565 322 701

Ďalšie služby:
 - prenájom telocvične
 - prenájom učební, keramické dielne
 - možnosť zapožičania lyží, bežeckých kompletov.

Aktuality z našej školy môžete sledovať na webových stránkach.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace
www.zskompe.cz
Adres

Adres

Komenského 1465
Pelhřimov 393 01

martin.skorepa@zskompe.cz
+420 565 323 562


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha