VODAK Humpolec, s.r.o.

CZKProvozování vodovodů a kanalizací

  • projektovanie spracovateľských závodov, projekty pozemného staviteľstva, projektovanie miestnych cestných komunikácií
  • úprava pitnej vody, distribúcia pitnej vody, distribúcia úžitkovej vody, správa vodnej siete, vodovody a vodovodné potrubia, kanalizácia
  • realizácia bioptických vyšetrení, testy otcovstva, skúšky biologické a mikrobiologické, klinická patológie
  • pozemné stavby, vodovodné potrubie, kanalizačné prípojky, plynovody a kanalizácie, stavebná činnosť, dopravné komunikácie
  • úprava vody, čistenie splaškových vôd, domáca čistička, technológie vodného hospodárstva, ekologické projekty


Katalóg firiem:    

Čističky odpadových vôd

,  

Inžinierske siete

,  

Laboratóriá

,  

Projektové práce v stavebníctve

,  

Vodárenstvo

,