Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200


Štátna stredná poľnohospodárska škola už od roku 1870 zaisťuje v Písku výučbu štvorročného odboru agropodnikania a štvorročného odboru ekológie a životného prostredia a významne sa tak podieľa na vzdelávaní odborníkov v regióne. Škola poskytuje vzdelanie pre chlapcov aj dievčatá. Štúdium je štvorročné zakončené maturitou. Vzdelanie absolventov má v praxi univerzálne uplatnenie. Výučba je bezplatná, hradená zo štátnych prostriedkov. Pre výučbu odborných predmetov sú v škole veľmi dobre vybavené odborné učebne a laboratóriá, škola je pripojená na internet, učebne s počítačmi sú voľne prístupné študentom školy.

Učebné odbory:
- agropodnikanie
- ekológia a životné prostredie

Stredná poľnohospodárska škola sídli v Písku na ulici Čelakovského 200.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
WEBOVÁ STRÁNKA
Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
www.szespisek.cz
Adres

Adres

Čelakovského 200
Písek 397 01

skola@szespisek.cz
+420 382 271 256


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha