Technické služby Dačice s.r.o.


U Stadionu 50/V, Dačice 380 01
Technické služby:
- údržba miestnych komunikácií
- správa verejného osvetlenia
- údržba verejnej zelene
- správa cintorínov.

Ďalšie služby:
- zemné práce
- nákladná autodoprava
- prenájom plošiny MP13.

Produkty
  • doprava nákladov po ČR, preprava nadrozmerných nákladov, sypkých materiálov, kamiónová preprava
  • správa nehnuteľností, údržba nehnuteľností, upratovanie budov, opravy inžinierskych sietí nehnuteľností, vedenie účtovníctva pre spoločenstvo vlastníkov budovy
  • výkop vodovodov, výkop kanalizácií, výstavba inžinierskych sietí, výstavba pozemných komunikácií, úpravy terénu, stavba chodníkov
  • revitalizácia zelene, ošetrenie existujúcich drevín, ošetrenie trávnikov, sadové úpravy, výsadba stromov a kríkov, výsadba trávnikov

Kontaktný formulár
captcha