Základní škola a Mateřská škola Frymburk


Frymburk 112, Frymburk 382 79
Základná škola a Materská škola Frymburk ponúka kvalitné vzdelanie pre deti od prvej až po deviatu triedu a predškolské vzdelanie pre deti vo veku 2 až 6 rokov. Súčasťou školy je školská družina a novo zrekonštruovaná školská jedáleň.

Základná škola, ZŠ:
- deväťročná základná škola
- vzdelanie pre 1. a 2. stupeň
- kapacita 250 žiakov
- školské družina, tel. 776 410 096, 736 185 773
- školská jedáleň
- krúžky: gymnastický, florbalový, jachtársky, zdravotnícky, frymballet.

Materská škola, MŠ:
- predškolské vzdelanie pre deti
- 2 triedy, kapacita 56 detí
- mesačný tematické celky
- pobyt vonku.

Počas celého školského roka organizujeme pre našich žiakov športové, vzdelávacie i kultúrne podujatia. Základná škola a Materská škola Frymburk sa nachádza na adrese Frymburk 112.

Produkty
  • prvý stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, výučba cudzích jazykov, detské záujmové krúžky, školská družina
  • predškolské vzdelávanie detí, kvalifikovaný pedagogický personál, súkromná škola

Kontaktný formulár
captcha