Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště,
Kaplice, Pohorská 86


Pohorská 86, Kaplice 382 41
Gymnázium, Stredná odborná škola ekonomická a Strednej odborné učilište, Kaplice umožňuje žiakom po ukončení základnej školy pokračovať v štúdiu na štvorročnom gymnáziu, obchodné akadémie so zameraním na logistiku a ekonomiku dopravy alebo sa venovať niektorému z učebných odborov, ktoré ponúka stredné odborné učilište.

Štvorročné gymnázium:
- všeobecné zameranie
- všestranný rozvoj osobnosti, kooperatívne a interaktívne vyučovanie
- zameranie humanitné, prírodovedné a matematicko-technické
- príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.

Obchodná akadémia (Logistika a ekonomika dopravy, Cestovný ruch a ekonomika):
- štvorročný študijný odbor zakončený maturitnou skúškou.

Nadstavbový odbor Podnikanie:
- dvojročné štúdium.

Stredné odborné učilište, SOU, odbory:
- Opravár poľnohospodárskych strojov
- Mechanik opravár motorových vozidiel (automechanik)
- Kuchár - čašník
- Strojové mechanik (zámočník)
- Montér vodovodov a kanalizácií a obsluha vodárenských zariadení
- Operátor skladovanie.

Produkty
  • stredoškolské vzdelávanie s maturitou, štúdium v štvorročných odboroch, vzdelávacie programy, diaľkové štúdium
Kontaktný formulár
captcha