TOPO CONZULT s.r.o.


  • znalecké posudky, oceňovanie majetku, stanovenie tržnej ceny, odhady cenných papierov, oceňovanie vecných bremien, odhady nehnuteľností

  • požiarne hydranty, hydrantové systémy, pojazdné hasiace prístroje, penové hasiace prístroje, práškové hasiace prístroje, vodné hasiace prístroje, servis hasiacich prístrojov

  • špeciálne vzdelávacie kurzy, teambuildingové školenia, školenia obsluhy strojov, workshopy a motivačné kurzy
Firma TOPO CONZULT s.r.o. z okresu Český Krumlov ponúka kompletné služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.

Služby:
-požiarna ochrana
-bezpečnosť stavieb
-školenie PO
-dokumentácia PO
-značenie únikových ciest
-BOZP
-súdny znalec v odbore požiarnej ochrany.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA TOPO CONZULT s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
TOPO CONZULT s.r.o.
www.topoconzult.cz
Adres

Adres

Holubov 256
Křemže 382 03

topo@volny.cz
+420 603 527 781


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha