HB beton, s.r.o.


Spoločnosť HB betón s.r.o. sa zaoberá výrobou a predajom výrobkov z betónu. So sídlom v Jindřichovom Hradci firma pôsobí na trhu od roku 1991. V terajšej dobe v priemere zamestnávame 70 stálych zamestnancov.
Naša firma uplatňuje systém riadenia kvality a výrobky sú na trh uvádzané v súlade so zákonom č. 22/97 Zb. Na kontrolu kvality výrobkov dozoruje Technický a skúšobný ústav stavebný Praha. Ďalej je sledovaná nemeckým skúšobným ústavom z Mníchova.
Pre zahraničný trh exportujeme 30% svojej výrobnej produkcie.

V našej ponuke nájdete:
- železobetónové rošty
- betónovanie silážnych jám a hnojísk
- stajňové rošty betónové pre ošípané a hovädzí dobytok
- betónové preklady
- stropné dosky
- skruže, uličné vpuste
- šachtové dná s plastovou výstelkou DHA
- vodojemy, bazény
- oceľové výstuže, siete
- zámková dlažba
- atypické prefabrikáty
- armatúry
- transport betón vrátane dopravy
- betónové žumpy, septiky
- výpuste rybníkov
- cestné panely
- šalovacie tvárnice
- záhradné obrubníky
- svahová vegetačné tvarovka
- zatravňovačky, žlabovky
- filigránové stropné dosky
- silážne žľaby
- liate anhydridové podlahy.

Pre koncových zákazníkov ponúkame:
- zámkovú dlažbu
- betónové rošty do stajní
- transportbetón (konštrukčné, vodostavebný, poterové a cestné betóny)

Náš vozový:
- Automix Tatra
- Volvo
- Mercedes a Avia sklápač
- betónu - čerpadlo betónu (Pumpomix PUMI 25-4).

Čerpanie betónu čerpadlom Pumpomix PUMI 25-4 s ramenom - zákazníkom zabezpečujeme pristavenia čerpadlá pre betónovej zmesi. Pri objednávke je nutné zarezervovaní aspoň 2 - 3 dni vopred.

Ďalej tiež zhotovujeme výstuže do betónu (zvarence aj strmienkami, kari siete a ostatné armovacie materiál).

Všetky betónové produkty sú vyrábané v modernizovanom miešacom centre RTM 1500. Toto centrum je úplne opatrené automatizovaným riadením, ktoré zabezpečuje firma IVAR a.s. Ústí nad Labem. Za hodinu stroj vyrobí 50 m3 betónu.
V zimných mesiacoch vytvárame teplý betón (prehrievajú kameniva a do zmesi pridávame teplú vodu).

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA HB beton, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
HB beton, s.r.o.
www.hbbeton.cz
Adres

Adres

Horní Žďár 37
Jindřichův Hradec 377 01

info@hbbeton.cz
+420 384 321 091


Nájdete nás aj tu:

www.ceskaporadna.czARES
captcha