Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.


Súkromná stredná odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o. je súkromnou školou, na ktorej je v súčasnosti možné študovať formou denného, diaľkového aj pomaturitného štúdia. Naša škola sa nachádza v meste Staňkov, okres Domažlice.

Škola má dlhoročnú tradíciu. Bola založená v roku 1995-Od roku 2003 má aj svoju vlastnú budovu

Denné štúdium, 4 ročné, zakončené maturitnou skúškou:
 - gymnázium-humanitné zameranie
 - prevádzka diplomatických služieb
 - cestovný ruch
 - počítačová grafika
 - verejná správa a právo
 - podnikanie (nadstavbové 2 ročnej).

Diaľkové štúdium, 4 ročné, zakončené maturitnou skúškou:
 - verejná správa a právo
 - prevádzka diplomatických služieb
 - cestovný ruch
 - strážnik mestskej polície
 - podnikanie (nadstavbové 3 ročné)
 - strážnik mestskej polície (nadstavbové 3 ročné).
 - predškolské a mimoškolské pedagogika, 4-ročné štúdium a 2-
   leté skrátené štúdium

Učebné odbory, 3 ročné denné štúdium, zakončené výučným listom:
 - kominár
 - kominár (1 ročné skrátené štúdium).

 NOVÉ:
- konzultačné stredisko Vysokej školy Uherské Hradiště
- odbor - ekonomika a správa

Na našej škole tiež organizujeme rôzne vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy pre dospelých.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.
www.beanstankov.cz
Adres

Adres

Trnkova 125
Staňkov 345 61

bastlova@bean.cz
+420 773 971 313


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha