SEŽEV-REKO, a.s.
Výstavba, rekonstrukce železnic
Údržba železnic, tratí, zemní práce

  • elektrofyzikálne sušenie stien, metóda tlakovej injektáže, mikrovlnné sušenie stien, sanácia stavieb proti plesniam
  • vyhlbovanie základov, výkopy jám pre uloženie bazénov, úprava nerovného terénu, prípravné stavebné práce, zrovnávanie terénu, hĺbenie
  • výstavba ciest, výstavba električkových tratí, výstavba tunelov, rekonštrukcia mostov, opravy mestských komunikácií


Katalóg firiem:    Dopravné stavby,  Vysúšanie a sanácia,  Zemné a výkopové práce,