G-VIEW
Ing. Svatopluk Sedláček

CZKSoftwary a programy

Software VKM pre tvorbu digitálnej mapy, pozemkové úpravy a geometrické plány.
Software G-NET pre výpočet geodetických sietí pomocou metódy najmenších štvorcov.
SW G-WIEW - univerzálny grafický prehliadač a nástroj GIS.
SW obsluhuje vektorové mapy (DGN, VKD, GMP, OBR, SHP, DXF, DBF) aj rastrové digitálne mapy (BMP, PCX, TIF, RAS, CIT, RLE, COT, RGB, JPG, PNG, GIF, SID).
Implementácia GIS (geografické informačné systémy), najmä pre obce a mestá.

Vývoj softwaru na zákazku, najmä v prostredí DELPHI, ďalej tvorba www-stránok, práca v PHP.

Význačné rysy produktov VKM a G-VIEW:
- podpora nového výmenného formátu NVF (VFK) aj starších (DGN, DKM, VKM)
- prepojenie grafických dát s databázou katastra nehnuteľností
- flexibilná podpora prepojenia grafických máp na iné databázy
- zobrazenie a obsluha bodových databáz
- podpora využitia GPS
- technologická podpora dvoch súradníc lomových bodov pri zhotovení geometrických plánov, Vyhl. 164/09Sb.

Cieľové skupiny pre:
- VKM G-NET zememerači
-G-VIEW obce, mestá, správcovia sietí, projekcie, realitná kancelária, poľnohospodárske podniky.