FK system - povrchové úpravy, s.r.o.
Povrchové úpravy, antikorozní ochrana

Naša spoločnosť sa venuje povrchovým úpravám a antikoróznej ochrane.
Realizujeme:
Morenie a pasiváciu legovaných antikoróznych ocelí:
- v prevádzke v Brne ponorom do kúpeľa a postrekom
- kdekoľvek na montáži a u zákazníka vrátane likvidácie odpadových vôd.
Tryskanie nerezových povrchov balotinou.
Tryskanie a nátery uhlíkových ocelí v prevádzkarni v Brne.

Morenie a pasivácia uhlíkových ocelí v prevádzke v Brne.
Ďalšie povrchové úpravy uskutočňované na montáži a u zákazníka:
- čistenie vnútorných povrchov potrubia vrátane čistoty pre kyslík a farmaceutický priemysel
- odmasťovanie
- čistenie tlakovou vodou
- špeciálne povrchové úpravy aj pre JE.

Obchod, predaj meracích prostriedkov značky ANTOX pre legovanej antikoróznej ocele:
- moriace pasty pre aplikáciu štetcom
- moriace gély pre aplikáciu postrekom
- moriace kúpele pre aplikáciu ponorom
- pasivačné prostriedky
- neutralizačné prostriedky
- čistiace prostriedky
- konzervačné prostriedky
- aplikačné zariadenia a pomôcky
- ochranné pomôcky.

Technické služby:
- návrhy povrchových úprav a pracovísk pre povrchové úpravy
- TECHNICKÉ dozor
- poradenstvo.

Povrchové úpravy, antikorózna ochrana.

Spoločnosť má zavedené systémy riadenia a kvality a usiluje sa o certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.


Katalóg firiem:    

Priemyselné chemikálie

,  
Témy:

Morenie a pasivácia legovaných antikoróznych ocelí, tryskanie povrchov, Modřice