Civilní Bezpečnostní Služba-CBS s.r.o.


Pod višňovkou 1903/22, Praha 4 - Krč 140 00
Spoločnosť Civilné Bezpečnostné Služba-CBS s.r.o. je bezpečnostnou službou postavenú na profesionálnej báze. Vo svojej činnosti vychádzame zo skúseností a opierame sa o dlhoročnú prax ZSD INTERNATIONAL v Mníchove. Medzi naše služby patrí stráženia a zaisťovanie masových zhromaždení, transporty peňazí a cenných predmetov rovnako ako doprovod kuriérov, zabezpečovaní objektov pre súkromné i verejných obstarávateľov, stavba a servis poplašných zariadení a systémov pre kontrolu prístupu, bezpečnostné systémy pre obchod a priemysel, Security Transfer a bezpečnostná konzultácie na medzinárodnej úrovni, ochrana osôb v národnom a medzinárodnom meradle.

Bezpečnostná služba "Čierny Šerif" - služby:
- stráženie a zabezpečovanie masových zhromaždení (ako napr. Veľtrhov, kongresov, športových mítingov a koncertov)
- transporty peňazí a cenných predmetov rovnako ako sprievod kuriérov
- zabezpečovanie objektov pre súkromné i verejných obstarávateľov (ako napr. Jadrových elektrární, výskumných zariadení, energetických objektov, kliník, živnostenských a obchodných stredísk, bánk, verejných prostriedkov prímestskej dopravy - napr. Metra, letísk
- stavba a servis poplašných zariadení a systémov pre kontrolu prístupu
- bezpečnostné systémy pre obchod a priemysel
- Security Transfer a bezpečnostné konzultácie na medzinárodnej úrovni
- Executive Protection Service: Ochrana osôb v národnom a medzinárodnom meradle.

Sídlo našej spoločnosti nájdete na adrese Dr. 1903/22, Praha 4 - Krč.

Produkty
  • ostraha osôb a majetku, fyzická ostraha objektov, ochrana VIP, strážna služba, osobná ochrana
Kontaktný formulár
captcha