Pojišťovací makléřství INPOL a.s.


Poisťovací maklérstvo INPOL a.s. poskytuje komplexné služby v oblasti poradenstva, uzatváranie a správy poistných zmlúv, likvidáciou poistných udalostí aj zabezpečenie individuálnych poistných programov. Nájdete nás na Prahe 9, ulice Zbuzkova.

Nami poskytované služby:
- poradenstvo vo všetkých oblastiach poisťovníctva
- uzatváranie, správa poistných zmlúv
- likvidácie poistných udalostí.

Poistenie majetku:
- poistenie motorových vozidiel, automobilov
- živelné poistenie
- poistenie strojov, strojných zariadení
- poistenie vecí na všetky riziká
- poistenie elektronických zariadení
- poistenie námorných a riečnych lodí
- poistenie plodín, hospodárskych zvierat
- poistenie pre prípad odcudzenia, vlámaniu, vandalizmu
- poistenie prepravy zásielok.

poistenie osôb
- životné poistenie
- úrazové poistenie
- kapitálové životné poistenie
- cestovné poistenie liečebných nákladov
- poistenie zodpovednosti
- poistenie pre prípad ušlého zárobku v pracovnej neschopnosti
- kolektívne poistenie.

Poistenie zodpovednosti:
- poistenie členov predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti pre prípad zodpovednosti za škodu
- zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancami pri výkone povolania
- zodpovednosť za škodu
- zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel, plavidiel.

Poistenie priemyselných a podnikateľských rizík:
- poistenie stavebných a montážnych rizík
- poistenie strojného prerušenia prevádzky
- poistenie požiarneho prerušenia prevádzky
- poistenie vecí na všetky riziká pre stavebné stroje a strojné zariadenia.

Naša spoločnosť spolupracuje s celým radom poisťovní, pôsobiacich na českom trhu, našim klientom sme schopní poskytovať vždy aktuálne a úplné informácie o jednotlivých produktoch.

Sme členmi Asociácie českých poisťovacích maklérov.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Pojišťovací makléřství INPOL a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
Pojišťovací makléřství INPOL a.s.
www.inpol.cz
Adres

Adres

Zbuzkova 141/47
Praha 9 - Vysočany 190 00

inpol@inpol.cz
+420 277 016 460


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha