KO-KA s.r.o.
projekční kancelář

CZKHavárie kanalizace

Projekčná a inžinierska kancelária KO-KA s.r.o. sa zameriava na podzemné, vodohospodárske, dopravné stavby a stavby mestskej infraštruktúry. Pre našich zákazníkov zaisťujeme plný projekčné servis prípravy stavby od úvodnej štúdie až po autorský dozor pri realizácii diela, vrátane inžinierskej činnosti.

Už viac ako 20 rokov sa špecializujeme na podzemné a vodohospodárske stavby a stavby mestskej infraštruktúry. Riešime všetky projekčné stupne, dokážeme riešiť havarijné situácie. Naším cieľom je spokojný klient.

Výsledky našej práce sú dokončené stavby. Našou špecializáciou sú kolektory a káblové tunely, vodovody a kanalizácie, statické a geotechnické úlohy, sanácie betónových konštrukcií a dopravné stavby.

Máme vo svojich radoch rad autorizovaných inžinierov ČKAIT. Pre projektovanie stavieb vykonávaných banským spôsobom máme oprávnenie ČBÚ a odborne spôsobilé banskej projektantov. Firma je u ČBÚ ustanovená odborným znalcom a členom odborných asociácií.

Naši kanceláriu nájdete na adrese Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice v objekte Fakulty stavebnej ČVUT, budova D.