Mettler - Toledo, s.r.o.
Přesné váhy Praha
Přesné váhy XS

METTLER TOLEDO je globálny dodávateľom presných meracích prístrojov a služieb v oblasti merania, váženia a analýzy.
V našom sortimente nájdete laboratórne váhy, analytické, presné váhy, priemyselné váhy, počítačové či stolné váhy, podlahové a paletové váhy, váhové moduly, snímače a váhy do obchodov.
Laboratórne váhy, presné váhy Mettler Toledo patria medzi svetovú špičku s ľahkým ovládaním a vysokým výkonom.
Prístroje sú vhodné pre profesionálne použitie, používajú sa na vedecko-výskumných pracoviskách a v laboratóriách.

Presné váhy sú vhodné pre laboratóriá a výrobný program.
Presné váhy XP, XS, XA
Presné váhy MS, ML, ME.

Analytické váhy pre rozsiahle možnosti použitia, do laboratórií či na cesty.
Analytické váhy XPE, XSE, XA
Analytické váhy MS, ML, ME. Tieto váhy ponúkajú najvyšší váhový výkon.

Mikrováhy a ultra-mikrováhy sú vhodné pre váženie malých vzoriek, napr. na váženie drahých materiálov.

Váhy pre špeciálne účely predstavujú klenotnícke, karátové a zlatnícke váhy. Sú určené pre obchodníkov s drahými kovmi, na váženie zlata a karátov.

Dávkovací systém Quantos predstavuje automatizované dávkovanie sypkých materiálov ( QB5), dávkovanie sypkých materiálov ( Q2), vrátane voliteľného dávkovača kvapalín ( QLB) a doplnkového odoberača vzoriek ( QS30).
Dávkovací systém Quantos je možné doplniť dávkovacími hlavicami, ktoré slúžia na automatické dávkovanie.

Profesionálny analyzátor vlhkosti - použitie pre ohrev a predikciu výsledkov.
Profesionálny halogénový analyzátor vlhkosti.
Vyspelý analyzátor vlhkosti.

Hmotnostné komparátory:
Automatické porovnávače hmotnosti a manuálne porovnávače hmotnosti sa vyznačujú vysokou reprodukovateľnosťou.

Originálne a značkové príslušenstvo zahŕňa - tlačiarne, držiaky ErgoClips, dvierka MinWeigh, analytické súpravy, vážiace stoly, pasce pre zachytenie odparenej kvapaliny, prepojovacie káble, optické spínače, pomocné displeje a stojančeky, snímače čiarových kódov, zámky proti odcudzeniu, externé napájacie jednotky, pomôcky pre spodné váženie, spotrebný materiál a príslušenstvo pre analyzátory vlhkosti, závažia, ochranné a magnetické kryty, prepravné kufríky, doplnkové váhové moduly, vážiace misky.

Ďalší sortiment váh:

Váhy do lekární
Váhy do prostredia výbuchu
Váhy pre miešanie farieb
Poštové váhy
Balíkové váhy
Vreckové váhy
Školské váhy
Váhy pre letecké zásielky
Počítačové váhy
Váhy s nízkym profilom
Koľajové váhy.

Mettler - Toledo, s.r.o. taktiež zabezpečí servis pre Vaše prístroje a zariadenia.

Zabezpečíme aj rôzne školiace akcie, technické semináre podľa Vášho priania a potrieb.


Katalóg firiem:    

Kurzy pre firmy

,  

Laboratórna technika

,  

Meracia a regulačná technika

,  

Stroje pre predajne

,