Státní veterinární ústav Praha
Veterinární laboratorní diagnostika

Sme príspevková organizácia zriadená Ministerstvom poľnohospodárstva Českej republiky.
Realizujeme:
- laboratórna diagnostika ochorení zvierat
- analýzy a rozbory pre kontrolu zdravotnej nezávadnosti potravín, krmív a vody, surovín, stanovenie akostných parametrov.
Zabezpečujeme školenie a vzdelávacie programy.
Poskytujeme možnosť ubytovania.

Ponuka:
- zdravotné skúšky u zvierat, nevyhnutné najmä pre export a import
- diagnostika infekčných ochorení zvierat vrátane AI (vtáčej chrípky), besnoty a diagnostika TRICHINELL)
- analýza pre stanovenie neinfekčných ochorení
- hematologické a biochemické vyšetrenia
- metabolické testy
- rozbory príčin úmrtí zvierat vrátane otráv (toxikologické vyšetrenia)
- kontrola zdravotnej nezávadnosti potravín, organoleptické testy, bakteriologické a chemické vyšetrenia
- posudzovanie zdravotnej nezávadnosti potravín pre účely exportu a importu komplexnej chemickej analýzy potravín, vôd a krmív
- bakteriologické a chemické rozbory vôd a krmív
- veterinárna školiaca a výuková činnosť.

Zvoz vzoriek:
- prevádzkujeme sieť pravidelných zvozných liniek vzoriek z mnohých miest v Českej republiky.

Vlastníme aj školiace stredisko s ubytovacou kapacitou.


Katalóg firiem:    Veterinárne ordinácie,