CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.
Hydroizolační drenážní systémy Praha


Aplikácia špeciálnych izolačných materiálov. Služby v oblasti ekologických stavieb. Tvoríme projekty na kľúč.

Zabezpečuje kompletný servis, návrh projektu, dodanie a montáž materiálu:
 - izolačných fólií
 - geotextíliou
 - výstužou
 - geokompozitních drenážnych systémov.
 - materiály pre stavbu ciest a diaľnic.

Dodávame vystužovacie systémy na spevnenie podložia pre:
 - násypy
 - oporné múry
 - gabióny
 - zelené steny.

Predaj materiálov pre:
 - rekonštrukcia bitúmenových povrchov
 - úpravy povrchových betónov
 - sanácie betónových konštrukcií
 - netkaná geotextília Fibertex
 - špeciálna formovacie geotextílie
 - geokompozitní drenážne systémy
 - drenážne systémy Stabidrain: s filtračné geotextíliou Pacdrain
 - hydroizolačná fólia GSE HD
 - výstuže ALPE ADRIA, matricou
 - bentonitové rohože BENTOMAT.

skládky:
 - poradenstvo pri zriaďovaní nových skládok
 - rekultivácia skládok
 - hydroizolácie, dodávka a montáž izolačných a spevňovacích materiálov pre spodnú tesnenie.

Ďalej ponúkame služby:
 - hydroizolácie spodných stavieb
 - izolácia tunelov proti vlhkosti
 - sanácie betónových konštrukcií
 - výstavby protiradónových bariér
 - špeciálne izolačné fólie na ochranu betónu StudLiner
 - izolácia kolektorov a nádrží
 - aplikácia protiradónových bariér,
 - hydroizolácia betónu
 - drenáže podložia skládok
 - hydroizolácie a rekultivácia skládok, tunelov a podchodov
 - zváranie HDPE potrubie
 - tesnenie podchodov a kolektorov
 - zakladanie stavieb a ich izolácie proti zemnej vlhkosti
 - aplikácia protiradónových bariér
 - zvislé hydroizolácie muriva proti vode
 - chemické izolácie domu a sklepu proti vlhkosti.¨
 - hydroizolácie striech.

Kompletná realizácia spodného tesnenia stavieb - účinné proti vode, zemnej vlhkosti či radónu, sanácia stavieb.

tunely:
 - dodávka a montáž hydroizolačného súvrstvia pre všetky druhy tunelov
 - drenáže aj injektážne systémy.

Sme držiteľmi certifikátu ISO 9001 a 14001,

Distribuujeme značky GSE, Fibertex, Bentomat, Wavin, Arter, Macrit a ďalšie.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o. Hydroizolační drenážní systémy Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.
www.chemia.cz
Adres

Adres

Heleny Malířové 11
Praha 6 169 00

chemia@chemia.cz
+420 233 081 982


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha