Státní zkušebna strojů a.s.
TECHNICKÉ ZKOUŠKY STROJŮ A VOZIDEL


Štátna skúšobňa strojov a.s. a koronavírus - aktuálne informácie pre klientov v období núdzového stavu:

Štátna skúšobňa strojov a.s. je v súčasnej dobe v plnej prevádzke k dispozícii našim zákazníkom.

Rešpektujeme nariadenia vlády, ale našu činnosť to neobmedzuje.
K riešeniu dopytov sú k dispozícii skúšobné technici, na ktoré ste zvyknutí, popr. nás s dopytom môžete kontaktovať na: E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.
predseda predstavenstva


Štátna skúšobňa strojov a.s.
Technická služba Praha
Testing Laboratory of Machines

Autorizovaná osoba AO 255
Notifikovaná osoba NB 1016
Akreditované skúšobné laboratórium č. 1054
Akreditovaný certifikačný orgán č. 3062

Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov č. 3062 je poverená Ministerstvom dopravy SR na vykonávanie skúšok a vydávanie technických podkladov pre schvaľovanie technickej spôsobilosti špeciálnych vozidiel a homologáciu traktorov.

Poskytované služby sú určené výrobcom,
dovozcom a distribútorom, najmä
strojárskych výrobkov ako sú:
- poľnohospodárske stroje a zariadenia
- potravinárske stroje a zariadenia
- lesnícke a drevoobrábacie stroje
- traktory
- traktorové návesy a prívesy
- záhradnej mechanizácie
- stroje pre zemné práce
- stroje pre stavbu a údržbu vozoviek
- stroje pre stavebníctvo, cestné a zemné práce
- komunálne stroje a zariadenia
- zdvíhacie a manipulačné stroje a zariadenia
- elektrické pracovné stroje, elektrospotrebiče
a náradie
- ochrannej konštrukcie a bezpečnostné kabíny
traktorov a pracovných mobilných strojov

Poskytované služby:
- skúšky a certifikácia
- služby notifikovanej osoby NB 1016 (AO 255)
- služby poverenej skúšobne Ministerstvom dopravy ČR:
- pre skúšky a technické podklady nevyhnutné
- pre schválenie technickej spôsobilosti zvláštnych
vozidiel pre prevádzku na pozemných komunikáciách
- pre homologácia traktora podľa
smernice EHS / ES predpisov EHK-OSN
- skúšky traktorov a ochranných konštrukcií
v medzinárodnom certifikačnom systéme OECD
- meranie elektromagnetickej kompatibility (EMC)
- meranie elektrických veličín strojov a zariadení
na overenie z hľadiska bezpečného používania
- meranie v oblasti stavebnej akustiky, zvuková
izolácie stavebných konštrukcií av budovách
- meranie hluku a vibrácií v pracovnom prostredí
- skúšobné a testovacie dráha
- skúšobné a testovacie polygón

Vykonávame ako jednotlivé skúšky
(Vhodné pri vývoji a konštrukcii nových výrobkov)
pre overenie čiastkových vlastností výrobkov,
tak komplexné činnosti potrebné na posúdenie
zhody výrobku s nariadením vlády alebo schválenia
technickej spôsobilosti vozidla.

Ďalšie služby:
- poradenstvo pri posudzovaní bezpečného
prevádzky strojov a zariadení
- poradenstvo a konzultácie k problematike
využívania technických noriem a predpisov
- úradné výkony a služby spojené so skúšaním,
posudzovaním zhody a certifikáciou strojov,
vozidiel a strojných zariadení pre poľnohospodárstvo,
lesníctvo, potravinársky priemysel, ťažobný priemysel
stavebníctvo a komunálne služby
- testovanie manipulačnej techniky
- testovanie strojov pre baníctvo
- testovanie zemných strojov
- schvaľovanie zemných strojov
- ochrannej konštrukcie ROPS & FOPS & OPS

Výrobné linky:
Certifikácia strojných zariadení
Certifikácia výrobných zariadení
Certifikácia výrobných liniek
Certifikácia baliacich strojov.

Stavebné stroje:
- Spider ILD02
- Krone
- Komatsu hm 300 dumper
- claas jaguar 980 bruder
- Weidemann

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Státní zkušebna strojů a.s. TECHNICKÉ ZKOUŠKY STROJŮ A VOZIDEL
WEBOVÁ STRÁNKA
Státní zkušebna strojů a.s.
www.statnizkusebna.cz
Adres

Adres

Třanovského 622/11
Praha 6 - Řepy 163 04

info@statnizkusebna.cz
+420 736 658 332


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha