Greif-akustika, s.r.o.
Měření modelování, snižování hluku Praha

CZKSídlo společnosti -   Greif-akustika, s.r.o.

Spoločnosť Greif - akustika, s. r. o. vykonáva meranie a modelovanie hluku, akustické štúdie.

Zabezpečíme komplexné služby pre priemysel a energetiku v oblasti znižovania hluku od projekcie až po finálnu montáž. Zaoberáme sa aj výrobou tlmičov hluku, akustických stien, krytov a kontajnerov, zvukových izolácií a tiež protihlukových - nepriezvučných dverí.

Konzultácie a technická podpora je u nás samozrejme zdarma.

V našom sortimente výroby nájdete tlmiče hluku, akustické kryty, zásteny, kontajnery, kapoty, izolácie a protihlukové (nepriezvučné) dvere.

Akustické materiály:
- tlmenie vibrácií
- pohlcovanie zvuku
- zvýšenie nepriezvučnosti.

Stavebná akustika:
- GS protihlukové (nepriezvučné) dvere
- GP - silentbloky
- GA - akustické absorbéry.

Akustické zásteny:
- GZL - ľahké TZB aplikácie
- GZT - pre priemysel
- GZM - mobilná stavba.

Štúdie:
- územného a stavebného riadenia, EIA
- vyhotovenia stavby
- konzultácie
- akustický prieskum
- hlukové mapy.

Priemyselná výstavba:
- štúdie technologických celkov a priemyselných areálov
- návrh akustických úprav
- posúdenie nových zámerov.

Akustické výpočty:
- priestorová akustika
- stavebné konštrukcie
- pružné uloženie
- hluk zo stavebnej činnosti.

Meranie:
- meranie hluku a jeho modelovanie
- akustický prieskum, audit, monitoring
- meranie vibrácií.

Stavebná akustika:
- doba dozvuku
- vzduchová a kročajová nepriezvučnosť.

Vibrácie:
- meranie
- návrh pružných uložení
- vibrodiagnostika strojov a zariadení.

Realizujeme:
- protihlukové opatrenia
- technickú podporu a dozory
- internetovú poradňu
- občiansku, komerčnú a priemyselnú výstavbu
- štúdie technologických celkov
- posúdenie nových zámerov
- akustické výpočty a návrhy ich úprav.

Taktiež sa zaoberáme:
- vzduchotechnikou
- spalinovodmi
- dymovodmi
- akustickou a zvukovou izoláciou (protihlukové - nepriezvučné dvere)
- meraním a znižovaním vibrácií
- stavebnými prvkami a akustikou
- dobou dozvuku
- akustickými absorbérmi
- stlačenými plynmi
- spracovaním koncepcie merania
- vibrodiagnostikou strojov.


Katalóg firiem:    

Izolačné práce

,  

Izolačný materiál

,  

Meracia a regulačná technika

,  

Vzduchotechnické a klimatizačné práce

,