Vzdělávací středisko Praha
Ivana Kubičková - T.E.P.


VZDELÁVACIE STREDISKO.

Odborná spôsobilosť v oblasti:
  - preventistov PO, technikov PO
  - OZO, PO, odborne spôsobilé osoby
 v požiarnej ochrane, v prevencii rizík
  - v oblasti elektrotechnika
  - oblasť žeriavové doprava
  - obsluha píl a krovinorezov
  - obsluhy motorových vozíkov.
   
Základné a opakovaná odborná príprava a
školenia v odboroch:
oblasť požiarnej ochrany (PO):
 - preventivára PO
 - technik PO (TPO)
 - odborne spôsobilá osoba v PO (OZO PO)
 - špecializovaná príprava na skúšky
 TPO a OZO PO
 - nové právne predpisy v PO, BOZP a
 ochrana životného prostredia (OŽP)
 - odborná príprava požiarnych hliadok
 - špecializovaná príprava na skúšky technikov
  PO a odborne spôsobilých osôb PO
 - odborné semináre, "Nové trendy" v oblasti
   PO, BOZP a OŽP
Oblasť bezpečnosť práce a ochrany zdravia
 pri práci (BOZP):
 - odborne spôsobilé osoby v prevencii rizika
 - odborná príprava pre BT a OZO v prevencia
rizík, riziká BOZP
 - koordinátor BOZP
oblasť ochrany životného prostredia (OŽP):
 - základná odborná príprava ekológov
 - vzdelávacie systémy v oblasti ekológie
 - ekológ podniku

Vykonávame školenia a konzultácie:
 - kurzy pre firmy, firemné kurz
 - vzdelávacia agentúra, školenia vedúcich
 Zamestnancov v PO a BOZP
 - odborné kurzy, školenia predpis BOZP, odborný seminár
  "Nové trendy" v oblasti PO, BOZP a ekológia
 - zdravotník na pracovisku
 - vyhláška 50/1976 Zb
 - kurzy protipožiarnej ochrany
 - kurz prvej pomoci
 - novela zákona
 - Zákonník práce.

Konferencia organizácie na kľúč BOZP, PO a dal.

Poradenstvo, poradenská služba v oblasti
 PO, BOZP a OŽP:
 - požiarne ochrana, bezpečnosť práce, životné
 prostredie, bezpečnosť a ochrana
 zdravia pri práci, požiarnej ochrany
 ochrany životného prostredia, zdravia pri práci
Dodávateľské zabezpečenie prác PO a BOZP.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Vzdělávací středisko Praha Ivana Kubičková - T.E.P.
WEBOVÁ STRÁNKA
Vzdělávací středisko Praha
www.tep-kubickova.cz
Adres

Adres

Mikuleckého 1314/14
Praha 4 - Braník 147 00

tep@tep-kubickova.cz
+420 222 365 771


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha