Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.


Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. je najväčším poskytovateľom penzijného pripoistenia na českom trhu.
Penzijná spoločnosť českej poisťovne pôsobí na trhu penzijného poistenia od roku 1994.
Poskytujeme komplexné poistenie pre klientov firmy Česká spořitelna.

Naše produkty:
Penzijné pripoistenie - Transformovaný fond:
- vznik 1.1.2013 vyčlenením aktív a pasív súvisiacich s penzijným pripoistením v súlade s ustanovením § 182 zákona o doplnkovom penzijnom sporení
- prostriedky z penzijného pripoistenia sú automaticky prevedené do transformovaných fondov
- majú podmienky, ako súčasné penzijné pripoistenie.

Doplnkové penzijné pripoistenie - III. pilier - zákon ukladá povinnosť vytvoriť a spravovať konzervatívny účastnícky fond.

3 účastnícke fondy, ktoré spravuje Česká spořitelna:
- Konzervatívny účastnícky fond
- Vyvážený účastnícky fond
- Dynamický účastnícky fond
Vkladať investície môžete do rôznych fondov súčasne a je možné stanoviť pomer investícií do jednotlivých fondov.

Konzervatívny účastnícky fond je vhodný pri najvyššej minimalizácii rizík, akceptovanie nižšieho výnosu na hranici inflácie. S týmto fondom nie je možné investovať do akcií.

Vyvážený účastnícky fond je vhodný pre tých, ktorí hľadajú komplexné a dlhodobé riešenie svojich investícií.
Dynamický účastnícky fond predstavuje možnosť dosiahnutia čo najvyššieho zhodnotenia Vašich prostriedkov.

Dôchodkové sporenie - II. pilier - zákon ukladá povinnosť spravovať štyri dôchodkové fondy:
- Dôchodkový fond štátnych dlhopisov
- Konzervatívny dôchodkový fond
- Vyvážený dôchodkový fond
- Dynamický dôchodkový fond.
Vkladať investície je možné do rôznych fondov súčasne - stratégia sporenia.

Dôchodkový fond štátnych dlhopisov:
- ponúkame komplexné riešenie Vašich investícií
- pevne úročené finančné inštrumenty
- rozloženie medzi peňažný a dlhopisový trh s čo možno najnižším rizikom.

Konzervatívny dôchodkový fond:
- ponúka taktiež komplexné riešenie Vašich investícií
- pevne úročené finančné inštrumenty
- dlhodobé zhodnotenie vložených prostriedkov umiestnených do nástrojov peňažného trhu, štátnych dlhopisov a dlhových cenných papierov.

Vyvážený dôchodkový fond:
- ponúka komplexné a dlhodobé riešenie Vašich investícií v pomere medzi peňažný, dlhopisový a akciový trh.

Dynamický dôchodkový fond:
- ponúka možnosť najvyššieho zhodnotenia Vašich prostriedkov
- je vhodný pre skúsených investorov
- kreditné a úrokové riziko je aktívne riadené.

AKTUÁLNE PONUKY

Doplnkové dôchodkové sporenie Praha - zabezpečte sa na pohodlný dôchodok

Doplnkové dôchodkové sporenie Praha - zabezpečte sa na pohodlný dôchodok
Zabezpečte sa na dôchodok s doplnkovým dôchodkovým sporením od spoločnosti Česká spořitelna. Naše pobočky nájdete po celej Prahe. Dôchodkové pripoistenie sa od roku 2013 zmenilo na doplnkové dôchodkové sporenie. Prechodom na nový typ síce prídete o garanciu nezáporného zhodnotenia, ale pri ...
POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
www.csps.cz
Adres

Adres

Poláčkova 1976/2
Praha 4 140 00

info@csps.cz
+420 956 777 444


Nájdete nás aj tu:

FacebookLinkedInARES
captcha