Nemocnice Na Homolce
Specializovaná péče Praha


Roentgenova 2, Praha 5 150 30
Poskytovanie nemocenskej a ambulantnej starostlivosti v špičkovom európskom zariadení.
Kardiovaskulárny program:
-konzervatívna, intervenčná, chirurgická liečba srdcových a cievnych ochorení.
Neurologicko-neurochirurgický program:
-konzervatívna a chirurgická liečba chorôb a poranení nervového a pohybového aparátu - predovšetkým hlavy, mozgu, miechy a chrbtice.
Všeobecný liečebný program:
-liečba vnútorných ochorení, všeobecne chirurgických ochorení vrátane gynekológie aj.
Profesionálna starostlivosť prostredníctvom vysoko kvalifikovaných odborníkov.
Špičková zdravotnícka technika.
Leksellov gama nôž ai.
Moderné diagnostické a liečebné metódy.
Komfortné prostredie.
Možnosti úhrady starostlivosti:
-zdravotné poistenie aj v zahraničí
-priame platby.
NEMOCNICA NA HOMOLCE vznikla v roku 1990 ako pracovisko akútnej špecializovanej medicíny, pričom sa sústredila na tri klinické programy:

NEUROLOGICKO-NEUROCHIRURGICKÝ PROGRAM
Nadregionálny program určený pre všetkých s ochorením centrálnej a periférnej nervovej sústavy, teda mozgu, miechy a chrbtice. V rámci tohto programu nemocnica ponúka služby neurochirurgického oddelenia, neurologického oddelenia a oddelenia stereotaktickej a radiačnej neurochirurgie (Leksellov gama nôž)

KARDIOVASKULÁRNY PROGRAM
Nadregionálny program určený pre všetkých s ochorením kardiovaskulárnej sústavy, teda srdca a ciev. V rámci tohto programu nemocnica ponúka služby kardiochirurgického oddelenia, kardiologického oddelenia a oddelenia cievnej chirurgie.

PROGRAM VŠEOBECNEJ LIEČEBNEJ STAROSTLIVOSTI
Regionálny, doplňujúci klinický program, zameraný na komplexnú všeobecnú zdravotnú starostlivosť so službami rozsiahlej polikliniky s 60 odbornými ambulanciami s dispozíciou lôžkového zázemia v odboroch chirurgie, ortopédie, urológie, gynekológie, onkológie a interného lekárstva. Program je určený prevažne pre región Prahy a okolia.

Produkty
  • lekárske zariadenie, lekárske služby, lekárske kontroly, lekárske vyšetrenie, preventívne prehliadky, zdravotnícke zariadenie, lekárska klinika
  • praktickí lekári pre dospelých, dorast, deti, liečba pacientov, praktické lekárske prehliadky, stanovenie diagnóz

Kontaktný formulár
captcha