EKOLA group, spol. s r.o.
Měřící technika Praha
Akustika ve školách Praha

  • odborné posudky a skúšobníctvo, autorizované a notifikované skúšky, certifikácia výrobkov, skúšanie a overovanie, požiarne skúšky
  • laboratórne meracie prístroje, revízne meracie prístroje, príslušenstvo k meracej technike, hlukomery, otáčkomery


Katalóg firiem:    Meracia a regulačná technika,  Skúšobne,