DEKRA CZ a.s.
Služby v oblasti bezpečnosti

Spoločnosť DEKRA Certification s.r.o. je súčasťou medzinárodnej korporácie DEKRA so sídlom v Stuttgarte, ktorá zabezpečuje svojim zákazníkom služby v oblasti priemyselných služieb už od roku 1925.
Na českom trhu ponúka komplexné služby v oblasti certifikácie systémov manažmentu a procesov, výrobkovej certifikácie, ISO audity, integrované audity, odborné kurzy a semináre.

Oblasti certifikácie systémov manažmentu:
- Manažment kvality - podľa normy ISO 9001
- Manažment životného prostredia - podľa normy ISO 14001, ISO 50001
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - podľa normy BS OHSAS 18001, SCC / SCP
- Bezpečnosť informácií - podľa normy ISO 27001

Odvetvia:
- Letectvo a kozmonautika - EN 9100
- Automobilový priemysel - ISO / TS 16949
- Podnikanie v poľnohospodárstve - ISO 22000, IFS Food, HACCP, GMP +, REDcert
- Obchod a služby - IFS / BRC, IFS Broker
- Kozmetika - IFS / DPH (HPC)
- Železničný priemysel - IRIS
- Zdravotníctvo a medicína - ISO 13485, ISO 15378
- Regulované povolania - ISO 9001
- IT management ISO / CEI 20000
- Transport a logistika - ISO 28001, IFS Logistika.

Integrované audity - certifikácia QSE.

Produktová certifikácia, testy výrobkov
- pomáha upevniť pozíciu na svetových trhoch, prípadne ďalšiu expanziu.

Odborné kurzy a semináre pre verejnosť, otvorené školenia na aktuálne témy z oblasti manažmentu a kvality:
- Revízia normy ISO 9001 a manažment rizík
- Riadenie bezpečnosti informácií a analýza rizík (ISO 27001)
- Riadenie bezpečnosti informácií
- Riadenie nákladov na kvalitu - cesta k vyšším ziskom podniku
- Periodické školenia ISO / TS
- Interný audítor manažérskych systémov riadenia
- Interný audítor systémov manažmentu podľa QMS a EMS
- Energetická náročnosť budov / Energetický manažment


Katalóg firiem:    Certifikácia a homologizácia,  Kurzy pre firmy,  Manažérske poradenstvo,  Skúšobne,  STK a emisné kontroly,