CQS z.s.


Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek 190 00
Certifikačný orgán CQS pokrýva svojou činnosťou všetky priemyselné odvetvia a široký sortiment služieb.

Vykonáva školenia a certifikácie:
- systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001
- systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001
- Zdravotnícke pomôcky podľa STN EN ISO 13485
- systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001
- systému manažérstva hospodárenia s energiou podľa STN EN ISO 50001
- systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa STN EN ISO 22000
- systému zdravotnej neškodnosti podľa HACCP
- systému manažérstva kvality - zváranie podľa EN ISO 3834
- v rámci automobilového priemyslu podľa TS 16949 a dodávateľov dráh IRIS prostredníctvom nemeckého partnera v rámci IQNET - DQS
- systému riadenia bezpečnosti informácií podľa ČSN ISO / IEC 27001
- služieb IT podľa ČSN ISO / IEC 20000: časť 1
- systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti podľa IQNet SR 10 (certifikát CSR)
- systémov riadenia spoločenskej zodpovednosti podľa normy SA 8000
- Hodnotenie kvality a bezpečia lôžkové zdravotnej starostlivosti podľa vyhlášky č. 102/2012 Zb.
- Certifikáty IQNET

- Kombinované a integrované audity podľa noriem pre systémy riadenia

- Školenia GDPR - Ochrana osobných údajov

Produkty
  • certifikácia výrobkov podľa noriem, prolongácia certifikátov, vydávanie certifikátov, testovanie a homologizácia
Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Integrované a kombinované audity viacerých systémov manažmentu

Integrované a kombinované audity viacerých systémov manažmentu

Integrované alebo kombinované audity viacerých systémov manažmentu sú jedným zo spôsobov, ako zefektívniť implementáciu noriem ISO vo firmách. Zákazníkom šetria čas aj náklady, lepšie zasvätia zamestnancov firmy do problematiky a zároveň zvýšia ich hrdosť na firmu, v ktorej pracujú. Spoločnosť CQS má s takýmito auditmi bohaté skúsenosti. Po zakončení integrovaných alebo kombinovaných auditov je výstupom okrem štandardných certifikátov aj strieborný certifikát pre 2 systémy alebo zlatý certifikát pre 3 a viac auditovaných systémov. Kombinované a integrované audity sú určené najmä pre firmy, ktoré majú implementovaných viacero systémov manažmentu (QMS, EMS, BOZP a iné). V prípade zapojenia čiastkových systémových prístupov do jediného riadiaceho systému, sa jedná o integrovaný audit. Tím audítorov v tomto prípade overuje všetky systémy súčasne. Audit vykonáva jeden tím audítorov s podporou technického experta. Kombinovaný audit prebieha tak, že sa po úvodnom spoločnom jednaní s manažmentom firmy audítori rozdelia na čiastkové tímy a jednotlivé systémy manažmentu posudzujú oddelene (QMS, EMS, BOZP a iné). Stáva sa to v prípadoch, kedy jednotlivé systémy vznikali oddelene, majú odlišných predstaviteľov vedenia, ktorí sú zodpovední za ich funkčnosť. Audit všetkých systémov manažmentu sa vykonáva v jednom časovom období a takmer nenarúša štandardný chod firmy.