PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.


Pražská plynárenská, akciová spoločnosť (PP, a.s.)

Vznikla 31.decembra 1993 z bývalých Pražských plynární, odštepného závodu štátneho podniku Český plynárenský podnik.

Sídlo spoločnosti:
Praha 1 – Nové Město
Národní 37
PSČ 110 00
Česká republika

Najväčší akcionári spoločnosti:
Pražská plynárenská Holding, a. s., E.ON Czech Holding AG

PP, a. s., patrí k významným energetickým spoločnostiam v Českej republike. Je tradičným a najväčším dodávateľom zemného plynu v rámci Prahy a okolia, od roku 2012 dodáva zemný plyn spolu s elektrickou energiou v rámci celej ČR. Svojim zákazníkom poskytuje okrem spoľahlivej dodávky energie aj širokú ponuku takých doplnkových služieb či produktov, ktoré sú v rámci ČR často unikátne.

Predmet podnikania spoločnosti:
- obchod s plynom
- obchod s elektrinou
- rozvod tepelnej energie, ktorá podlieha licencii
- investičná výstavba plynárenských zariadení s príslušenstvom a taktiež potrubných systémov
- inžinierska činnosti v oblasti investičnej výstavby
- prenájom priemyselného tovaru
- prenájom motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
- realizácia stavieb, zmien na stavbách a ich odstraňovanie, atď.

Účasť PP, a. s. na podnikaní iných subjektov:

- Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.,
- Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
- Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
- Prometheus, energetické služby, spol. s r. o.
- Informační služby-energetika, a. s.
- Pragoplyn, a. s.
- Měření dodávek plynu, a. s.

Moderné spôsoby využitia zemného plynu:
Využívanie zemného plynu sa významne podieľa na zlepšovaní životného prostredia. Pražská plynárenská, a. s., sa nespolieha len na vynikajúce ekologické vlastnosti zemného plynu, ale taktiež presadzuje do praxe aj najnovšie technológie v oblasti jeho využitia.

Okrem v súčasnosti najviac rozšírených foriem využitia zemného plynu, ako je kúrenie, varenie a ohrev teplej vody, existujú aj ďalšie spôsoby jeho využitia.

Využitie nachádza napr. v oblasti:
- spoločnej výroby elektrickej energie, tepla, prípadne aj chladu v takzvaných kogeneračných (trigeneračných) jednotkách,
- pre technologické účely (pekárne, tehelne) alebo v oblasti dopravy ako pohonná hmota - stlačený zemný plyn (CNG).

Prevádzka automobilov je v súčasnosti jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia, kde širšie využitie zemného plynu môže napomôcť tento stav zmeniť.

Starostlivosť o zákazníkov:
Veľkoodberatelia a stredne veľkí odberatelia

Kvalifikovaní zástupcovia našej spoločnosti prichádzajú priamo k odberateľom s obchodne technickými informáciami a vykonajú posúdenie nových možností využitia zemného plynu v technických podmienkach odberateľa.

Tel: +420 267 175 402 (405, 410, 414, 420)
Tel: +420 267 171 418 (820)
Fax: +420 267 174 405 (410, 414)
e-mail: so.vo@ppas.cz

Adresa:
U Plynárny 500, Praha 4, ČR
Otváracie hodiny:
- pondelok - štvrtok: 7:30 – 16:00
- piatok: 7:30 – 13:30

Maloodberatelia a domácnosti

Starostlivosť o zákazníkov v kategórií domácnosť alebo maloodber sa sústredí do obchodných kancelárií:

- Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1, ČR – spoločná obchodná kancelária s PRE, a. s.
Otváracie hodiny obchodnej kancelárie:
- po - št: - 9:00 - 18:00 hodín
- pi: 9:00 - 12:00 hodín

- U Plynárny 500
Praha 4 - Michle, ČR
Otváracie hodiny obchodnej kancelárie:
- po - št: - 9:00 - 18:00 hodín
- pi: 9:00 - 12:00 hodín

Zákaznícka linka:
po-pi: 7:00 - 19:00 hodín
Tel: +420 840 555 333
Fax: +420 261 174 222
elektronické formuláre: www.ppas.cz

Plynárenské múzeum:
Prvé múzeum plynárenstva v Českej republike sa nachádza v michelskom areáli PP, a. s., U Plynárny 500, Praha 4, ČR

Termíny návštev (po-pi) je možné dohodnúť na telefónnom čísle +420 267 172 616 alebo +420 267 175 209; ponúkame aj výklad v angličtine a nemčine. Vstup je zadarmo, bezbariérový prístup.
Podnikový časopis „U Plynárny“
- mesačne informuje o činnosti plynárne svojich zamestnancov a zákazníkov.
Časopis je možné získať zadarmo v obchodno-informačných strediskách PP, a. s., príp. je možné objednať jeho bezplatné pravidelné zasielanie prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.ppas.cz.

Zákaznícka karta Pražskej plynárenskej, a. s.

Táto karta je určená pre zákazníkov Pražskej plynárenskej, a. s. - pre kategóriu "domácnosti" - umožňuje jej držiteľom získať rôzne zaujímavé výhody, napr. v rámci využitia voľného času alebo pri kúpe plynového spotrebiča. Kartu je možné získať úplne ZADARMO.

Viac než 90 firiem, ktoré poskytujú služby napr. v oblasti kultúry, športu, cestovania, zábavy, či v iných oblastiach využitia voľného času, sú partnermi Pražskej plynárenskej, a. s. a ponúkajú výhody držiteľom Zákazníckej karty.

Tieto firmy a zariadenia ponúkajú našim zákazníkom, ktorí sú držiteľmi zákazníckych kariet, výhody zamerané najmä na cenové zvýhodnenie, ale obsahujú aj ďalšie lákavé ponuky.

Aktuálny zoznam partnerov výhod a ponuku ich služieb nájdete na internetových stránkach www.ppas.cz

SPOLU PRE PRAHU

SPOLU PRE PRAHU je projekt pod záštitou hlavného mesta Praha, zameraný na zvýšenie obslužnosti obyvateľov hlavného mesta (zjednodušene - prístupu k službám). Do projektu sa ako jedna z prvých firiem zapojila aj Pražská plynárenská, a. s. Informácie o projekte nájdete na webových stránkach www.spoluproprahu.cz

Katalóg firiem:

Energetika

,

Plynárenstvo

,

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.
WEBOVÁ STRÁNKA
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.
www.ppas.cz
Adres

Adres

Národní 37
Praha 1- Nové Město 110 00

callcentrum@ppas.cz
+420 267 171 111


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha