ANESO s.r.o.
Správa nemovitostí Praha 6
Správa nemovitosti, aneso

Ponúkame kompletnú správu nehnuteľností podľa žiadostí zákazníka.
Spravujeme družstevné domy aj nehnuteľnosti privatizované podľa zákona.

Na výber máte širokú škálu služieb, medzi ktoré sa okrem iného radí aj:
- príprava, evidencia a sledovanie nájomných zmlúv
- kontrola jednotiek a včasného zaplatenia nájomného
- zaistenie rozsiahlych opráv
- technické a preventívne prehliadky technického zariadenia
- účtovanie služieb
- vedenie, aktualizácia a archivácia technickej evidencie, pasportizácia
- zabezpečenie povinnosti podľa práva, bezpečnosti, hygieny a podľa požiarnych predpisov
- a ďalšie služby.

O vašu nehnuteľnosť sa postarajú profesionáli z odboru:
- vlastná správa
- prepisy nájomného
- prevádzka tepla
- účtovníčky a mzdové účtovníčky
- právna kancelária
- požiarna ochrana a bezpečnosť práce
- a daňový poradca.

Spravujeme 2 757 bytových jednotiek pod vlastníctvom 94 právnych subjektov.