TÜV SÜD Czech, s.r.o.


UNO TECHNOLOGY PARK Bezděčín - Hala H1a .p. 108, Mladá Boleslav 293 01

Produkty
  • odborné posudky a skúšobníctvo, autorizované a notifikované skúšky, certifikácia výrobkov, skúšanie a overovanie, požiarne skúšky
  • certifikáty ISO, služby notifikovanej a autorizovanej osoby, testovanie a schvaľovanie, certifikačný orgán, certifikačná autorita
  • vedeckovýskumná činnosť, tvorivá práca, rozšírenie odborových znalostí, inovačné programy

Kontaktný formulár
captcha