TÜV SÜD Czech, s.r.o.
Airbagová laboratoř


Za Žoskou 2506, Nymburk 288 02
Inšpekčný a certifikačný orgán:
-inženýrská činnosť v oblasti
bezpečnosti technických zariadení
-VZDELÁVANIE SÚVISIACE a overovanie odbornej
spôsobilosti v oblasti technických
zariadenie
-spracovanie technických noriem
-inspekční činnosť
-revize a revízne skúšky
prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
-revizní skúšky prevádzkovej spôsobilosti
zdvíhacích zariadení
-revize elektrických zariadení
-revize a skúšky vyhradených
plynových zariadení
-provádění napäťových skúšok
vysokotlakových a veľmi vysokotlakových
plynovodov
-certifikácia výrobkov a systémov
akosti, posudzovanie zhody výrobkov.

Produkty
  • skúšanie materiálov, skúšobňa strojov a zariadení, akreditované skúšobné laboratórium, odborné skúšky pod dozorom, skúšobňa meradiel
  • certifikácia výrobkov podľa noriem, prolongácia certifikátov, vydávanie certifikátov, testovanie a homologizácia
  • vedeckovýskumná činnosť, tvorivá práca, rozšírenie odborových znalostí, inovačné programy

Kontaktný formulár
captcha