TÜV SÜD Czech s.r.o.


TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
inšpekčné a certifikačný orgán

TÜV SÜD je svetovo uznávanou spoločnosťou, pôsobiacou vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Našim klientom poskytujeme služby v oblastiach: nezávislého overovania, certifikácie, testovania, inšpekcie, vzdelávanie, homologácia.

V Českej republike je TÜV SÜD Slovakia zastúpená 7 pobočkami, ktoré pokrývajú všetky regióny SR.

Oblasti pôsobenia:
Strojárstvo, Stavebníctvo, Bankovníctvo, Kozmetika, Zdravotníctvo, Doprava, Obchod, Poisťovníctvo, Cestovný ruch, Nehnuteľnosť, Energetika, Výťahy a lanovky, Lesníctvo, Dodávky technológií, Zváranie, Obnoviteľné zdroje, Životné prostredie, Automobilový priemysel, Vzdelávanie.

Činnosti firmy:

- Certifikácia systémov kvality
- Posudzovanie zhody ako
- Notifikovaná osoba EÚ
- autorizovaná osoba ČR
- Certifikácia vo zváraní a zváračského personálu
- Certifikácia výrobkov
- Aktivity v oblasti BOZP
- Inšpekčné činnosti v oblasti technických zariadení
- Posudzovanie v oblasti prepravy nebezpečných látok
- Posudzovanie investičných celkov
- Spolupráca s revíznymi subjektami
- Certifikácia a inšpekcia v potravinárstve a poľnohospodárstve
- Testovanie pre automobilový priemysel
- Homologizácia a schvaľovanie
- Počítačové simulácie, engineering
- Súvisiace školenia
- Regulačná činnosť

Notifikovaná osoba EÚ - NB 1017 - posudzovanie
zhody podľa európskych smerníc pre:
- elektrické zariadenia nízkeho napätia
- preprava tlakových zariadení
- tlakové zariadenia
- strojové zariadenia
- výťahy
- jednoduché tlakové nádoby
- meranie hluku

Autorizovaná osoba AO 211:
- vybrané výrobky
(Prostriedky ľudovej zábavy, vybavenia detských ihrísk a
ich zariadenia, stavebné výťahy na prepravu osôb)
- stavebné výrobky
- EMC

Nové činnosti:

- Pasy energetickej hospodárnosti budov
- Certifikácia stavebných dodávateľov
- Oceňovanie nehnuteľností
- Obnoviteľné zdroje energie
- Certifikácia CoC založená na systéme FSC, PEFC
- Jadrová energetika
- Hodnotenie rizík ekologickej ujmy
- Certifikácia udržateľnosti biopalív
- Environmentálne značenie (Ecolabelling)
- EIA a IPKZ
- Nakladanie s chemikáliami
- Služby v oblasti nakladania s odpadmi
- E-mobilita

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA TÜV SÜD Czech s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
TÜV SÜD Czech s.r.o.
www.tuvsud.com
Adres

Adres

Novodvorská 994/138
Praha 4 142 00

info.cz@tuvsud.com
+420 800 746 746


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha