Zugárková Pavlína - notářka


Notárska kancelária Mgr. Pavlína Zugárková poskytuje komplexné notárske služby. Vykonávame overovanie a osvedčovanie listín, prevody nehnuteľností, notárskej úschovy, konanie o dedičstve, spisovanie majetkových zmlúv manželov a snúbencov, záložnej zmluvy, závetu či dokumenty o vydedení. Realizujeme notárske zápisnice o založení obchodnej spoločnosti a družstiev.

Medzi naše činnosti patrí taktiež zabezpečovaní výpisov z katastra nehnuteľností, obchodného registra, registra trestov, insolvenčného registra či bodového konta Centrálneho registra vodičov.

Našu kanceláriu nájdete v Kyjove na Palackého triede.

Úradné hodiny:
Pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 16:00
Utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 16:00
Streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 16:00
Piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Zugárková Pavlína - notářka
WEBOVÁ STRÁNKA
Zugárková Pavlína - notářka
www.notarkyjov.cz
Adres

Adres

třída Palackého 1387/12
Kyjov 697 01

pzugarkova@notarkyjov.cz
+420 511 110 183


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha