Kominictví Papík s.r.o.


Pražákova 217/5, Ostrava-Mariánské Hory 709 00
Spoločnosť Kominictví Papík s.r.o. so sídlom v Ostrave vykonáva všetky kominárske práce. Zaoberá sa predovšetkým pravidelnou údržbou komína a revíziami komína. Firma ďalej vykonáva frézovanie a vložkovanie komínov, opravu existujúcich a stavbu nových komínov.

Podstúpili sme školenie u firmy SCANCORE na vytvorenie nového komínového puzdra v komínovom prieduchu, ktoré nahrádza frézovanie a vložkovanie.
vytvorenie nového komínového puzdra je podstatne lacnejší technika ako frézovanie alebo vložkovanie.
Puzdro je vytvorené zo špeciálnej zmesi vo vnútornej časti komínového prieduchu a máte na neho desať rokov záruku.

Firma vám ponúka tieto kominárske práce:

- čistenie a kontrola spalinových ciest so strážením termínu
- revízia komínov
- pravidelné čistenie a kontrola v rodinných domoch a bytových jednotkách
- meranie účinnosti malých zdrojov a vypúšťaných látok
- skúšanie tesnosti komína
- prehliadky a inšpekčné kamerou
- frézovanie sadzí v komíne
- poradné činnosť a posúdenie projektových dokumentácií spalinových ciest

Spoločnosť Kominictví Papík s.r.o. tiež vykonáva:

- stavby, montáž a predaj certifikovaných komínov a ich časti
- opravy existujúcich komínov
- opravy komínových hláv v nadstrešnej časti komína
- vytvorenie ochranného puzdra
- frézovanie murovaných komínov
- vložkovanie komínov
- zmeny dodatočného napojenia
- montáž a opravy komínových lávok
- zhotovenie a montáž dymovodu

Prevádzkareň kominictví sa nachádza v Ostrave v Mariánskych horách.

Firma má vlastné technické zázemie, ktoré umožňuje plnenie všetkých požiadaviek od zákazníka. O kvalitný a precíznu prácu od firmy Kominictví Papík s.r.o. sa presvedčila už rad zákazníkov.

Produkty
  • montáž komínových systémov, viacvrstvové kovové komíny, rekonštrukcia a údržba komínov, komínové plášte a striešky
  • vložkovanie komínov, meranie spalín, prehliadky spalinovych ciest, prehliadky komínov, čistenie komínov, revízie komínov

Kontaktný formulár
captcha