Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o.


Novoveská 5D, Ostrava - Mariánské Hory 709 00
Spoločnosť z Českej republiky Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o. z Ostravy sa špecializuje na tepelné spracovanie pomocou žíhacích zariadení, žíhanie elektroohrevov, spaľovanie plynu a priváranie tŕňov.

Tepelné spracovanie - predohrev a žíhanie:
- elektroodporové zariadenia
- spaľovanie plynu vysokorýchlostnými horákmi.

Sprievodné elektroohrevy povrchu, potrubia a výsypiek nádrží:
- proti zamrznutiu a ochranné protinámrazové ohrevy,
- temperovanie nepohyblivých a pohyblivých médií pre udržiavanie teploty
- v oblasti vyšších teplôt pre zvýšenie teploty média.

Vysušovanie výmuroviek elektroodporovými zdrojmi a plynovými horákmi:
- priemyselné pece v železiarňach, zlievarňach a oceliarňach
- priemyslové kotly
- spaľovne komunálnych odpadov
- zariadenia v chemickom priemysle.

Stavba a prevádzka stabilných a dočasných modulárnych žíhacích pecí.
Poloautomatické privarovanie sprahovacích kotlových tŕňov a svorníkov.

Výroba, inštalácia, oprava, servis:
- žíhacie zariadenia vrátane príslušenstva
- sušiace pece na elektródy
- termopúzdra na elektródy
- termoboxy pre ohrev kartuší
- zariadenia na privarovanie sprahovacích kotlových tŕňov a svorníkov.
Firma je nositeľom certifikátu ISO 9001 a je certifikovaným dodávateľom tepelného spracovania ŠKODA JS, a.s.

Produkty
  • výroba zvarencov, zváranie TIG/WIG, oblúkové a odporové zváranie, zváranie MIG/MAG, komplexné zváracie služby
  • sklárske taviace pece, pece pre povrchovú úpravu, metalurgické pece, pece pre výpal porcelánu
  • odliatky zo sivej liatiny, odlievanie do betónových smetí, presne liate odliatky, výroba modelov, odliatky zo superzliatín
  • CNC obrábacie linky, obrábacie centrá, zváracia technika, sústruhy a frézy, lisy na kov
  • invertorové zváračky, zváranie v ochrannej atmosfére, MIG a MAG zváranie, plazmové rezačky

Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Tepelné spracovanie - predohrev, spaľovanie, ohrev zvarov, Česko

Tepelné spracovanie - predohrev, spaľovanie, ohrev zvarov, Česko

Najpoužívanejším a univerzálnym riešením ohrevu zvarov v strojárstve a energetike je technológia tepelného spracovania, ktorú vykonáva predohrevom a žíhaním firma SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT s.r.o. Tepelné spracovanie vykonané elektroodporovým zariadením zabezpečuje udržiavanie požadovanej teploty na rozmerných zložitých zvarencoch alebo menších zvarových spojoch. Okrem elektoodporového zariadenia spoločnosť používa na tepelné spracovanie uskutočňované spaľovaním plynov aj vysokorýchlostné horáky, ktoré sú výhodné pretože: - vznikajúce spaliny z horenia plynu vo vysokorýchlostných horákoch zabezpečia tepelnú energiu potrebnú pre tepelné spracovanie - vysoká rýchlosť horúceho prúdu z horáka spôsobuje turbulenciu pri povrchu a tým dochádza k správnemu rozdeleniu tepla, ktoré vedie k účinnému prenosu tepla - dostatočný prúd horúcich spalín je dôležitý pre rovnomerný ohrev všetkých súčiastok.