Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o.

CZKtepelné zpracování - předehřev a žíhání

Spoločnosť z Českej republiky Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o. z Ostravy sa špecializuje na tepelné spracovanie pomocou žíhacích zariadení, žíhanie elektroohrevov, spaľovanie plynu a priváranie tŕňov.

Tepelné spracovanie - predohrev a žíhanie:
- elektroodporové zariadenia
- spaľovanie plynu vysokorýchlostnými horákmi.

Sprievodné elektroohrevy povrchu, potrubia a výsypiek nádrží:
- proti zamrznutiu a ochranné protinámrazové ohrevy,
- temperovanie nepohyblivých a pohyblivých médií pre udržiavanie teploty
- v oblasti vyšších teplôt pre zvýšenie teploty média.

Vysušovanie výmuroviek elektroodporovými zdrojmi a plynovými horákmi:
- priemyselné pece v železiarňach, zlievarňach a oceliarňach
- priemyslové kotly
- spaľovne komunálnych odpadov
- zariadenia v chemickom priemysle.

Stavba a prevádzka stabilných a dočasných modulárnych žíhacích pecí.
Poloautomatické privarovanie sprahovacích kotlových tŕňov a svorníkov.

Výroba, inštalácia, oprava, servis:
- žíhacie zariadenia vrátane príslušenstva
- sušiace pece na elektródy
- termopúzdra na elektródy
- termoboxy pre ohrev kartuší
- zariadenia na privarovanie sprahovacích kotlových tŕňov a svorníkov.
Firma je nositeľom certifikátu ISO 9001 a je certifikovaným dodávateľom tepelného spracovania ŠKODA JS, a.s.


Katalóg firiem:    

Priemyselné pece

,  

Stroje a zariadenie pre strojárstvo, kovoobrábanie

,  

Zlievarne

,  

Zváracie stroje

,  

Zváračské práce

,  
Témy:

žíhacie zariadenia, tepelné spracovanie, predhrievanie, žíhanie, elektroohrev, spaľovanie plynov, priváranie svorníkov a tŕňov