Centrála AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.


Pražská 1321/38a, Praha 10 102 00
E-mail: ave@ave.cz
Telefón: +420 296 339 999

Spoločnosť AVE CZ sa zaoberá zberom, spracovaním, znovuzhodnotením, dopravou a odstránením odpadu.
Na území Českej republiky pôsobíme už od roku 1993.
Naše služby odpadového hospodárstva poskytujeme komunálnym aj súkromným zákazníkom

Základné segmenty trhu tvoria:
- komunálne a priemyselné služby
- sanácie starých ekologických záťaží.

Služby, ktoré poskytujeme:
- spracovanie druhotných surovín
- zvoz a odstránenie tuhých a kvapalných nebezpečných odpadov
- sanáciu starých ekologických záťaží
- čistenie priemyselných prevádzok
- letnú a zimnú údržbu komunikácií, parkovísk, dopravných značiek, mestskej zelene
- zvoz veľkoobjemového komunálneho a separovaného odpadu
- odstraňovanie škvary, popola, čistiarenských a priemyselných kalov
- rekultiváciu a monitorovanie skládok
- geologické prieskumy pre zakladanie stavieb
- poradenskú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
- prenájom kontajnerov
- obchodovanie s druhotnými surovinami
- upratovacie služby na veľkých priestranstvách (napr. koncerty, festivaly).

Spoločnosť si zakladá na najvyššej kvalite služieb, naše prevádzky zodpovedajú všetkým normám ISO.

Vlastníme certifikát "odborný podnik pre nakladanie s odpadmi".

Skládky, ktoré prevádzkujeme:
- Benátky nad Jizerou
- Čáslav.

IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
Okres: Praha-město
Štát: Česká republika
Pr. forma: spoločnosť s r. o.
Počet zamestnancov: vyše 1000 zamestnancov
Obrat: vyše 3 703 tis. €
Kontaktná osoba: Pavla Ivácková

Telefón:
+420 296 339 999
+420 800 118 800
+420 296 339 917

Fax:
+420 296 339 914

E-mail:
ave@ave.cz

Web:


Kontaktné osoby:
Pavla Ivácková
tel: +420 739 320 268
e-mail: pavla.ivackova@ave.cz

Monika Vocílková
tel: +420 777 199 234


GPS: 50°3′33.08″ N, 14°31′7.97″ E

QR kód firmy Centrála AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Kontaktný formulár
captcha