Kooperativa, pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group


Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem 400 01

Produkty
  • finančné náhrady, likvidácia živelných udalostí, krádeží a vandalizmu, poistenie domácností a nehnuteľností, škodové vyrovnanie
  • kapitálové životné poistenie, ochrana pred neočakávanými udalosťami, nemocenské poistenie, úrazové a cestovné poistenie
  • poistenie povinného ručenia, havarijné poistenie, poistenie vodiča, poistenie čelného skla, poistenie stretu so zverou, poistenie proti krádeži

Kontaktný formulár
captcha