ELEKTROTRANS a.s.


Ringhofferova 115/1, Praha 5 - Stodůlky 155 21
Naša spoločnosť pôsobí na českom trhu 14 rokov a získala významné postavenie na energetickom trhu.

1.1.2015 sme sa stali súčasťou medzinárodnej značky OMEXOM.

Zaoberáme sa výstavbou vedenia vysokého napätia.
Zabezpečujeme služby v oblasti vedenia 110, 220 a 400 kV.
Naše služby zaisťujeme formou poradenstva, realizácie stavieb, inžinieringu a projektovej prípravy.
Sme vybavení špičkovou technikou a technológiami.

Spracovanie projektov a projektovej dokumentácie vedenia vysokého napätia a strategických štúdií zaisťuje divízia PROJEKCIA.
Kvalita projektov je podporená nielen najmodernejšou výpočtovou technikov a špičkovým softvérom, ale aj profesionalitou a praxou našich projektantov.

Činnosť divízie sa zameriava na:
- vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov
- riešenie problémov výstavby vedenia veľmi vysokého napätia
- územno-technické štúdie a štúdie kapacít prenosových a distribučných vedení
- štúdie rekonštrukcie vedenia veľmi vysokého napätia (VVN) a zvlášť vysokého napätia (ZVN)
- štúdie opráv stožiarových konštrukcií
- riešenie statiky oceľových konštrukcií
- inžinierska činnosť, verejno-právne a majetkové prejednávanie trás vedenia
- príprava podkladov pre riadenie EIA
- poradenská činnosť v oblasti výstavby a údržby vedenia VVN a ZVN.

Divízia výstavby vedenia - zabezpečuje komplexné služby rekonštrukcií a opráv elektrického vedenia 110, 220 a 400 kV.
Zákazky realizujeme formou:
- poradenskej činnosti
- inžinierskej činnosti
- spracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie - realizáciou stavieb
- realizáciou všetkých druhov opráv.
Využívame moderné a špeciálne technológie:
- montáž stožiarov štokovaním
- stavba stožiarov (pomocou vrtuľníkov)
- ťahanie vodičov
- práce pod napätím.
Zabezpečíme opravy a rekonštrukcie, technický dozor pre stavby, lezecké revízie s návrhom opráv, kolaudácie stavieb vedenia VVN, posudky statikov a súdnych znalcov, uzemňovacích lán s optickými vláknami, výškové stavby priehradových konštrukcií.

Na všetky realizované práce poskytujeme záruku pre opravy betónových základov a oceľových konštrukcií minimálne 5 rokov od dátumu prevzatia.

Ako česká spoločnosť sa taktiež podieľame aj na zahraničných zákazkách vo Francúzsku, Fínsku, Slovensku a na Islande.

Produkty
  • dodávateľ elektrickej energie, výstavba vedenia VVN, projektovanie a montáž VVN, opravy jadrových reaktorov
Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Opravy elektrického vedenia zvládne spoľahlivo Elektrotrans

Opravy elektrického vedenia zvládne spoľahlivo Elektrotrans

Mať k dispozícii elektrinu v dnešnej dobe je už štandard. Asi nikto z nás si nie je schopný bez nej predstaviť svoj každodenný život. Ráno si vďaka nej môžeme v rýchlovarnej kanvici ohriať vodu, sledovať ranné správy, dobiť si mobil alebo si večer lampičkou posvietiť pri čítaní obľúbenej knihy. Bez elektriny by sa náš život a denný rytmus musel od základu zmeniť. Ale vďaka elektrickému vedeniu a modernej dobe na takéto situácie nemusíme často myslieť. Bohužiaľ niekedy však dôjde k poruche a v takých situáciách sme odkázaní na firmy, ktoré nám elektrický prúd do našich domácností dokážu priviesť späť. Medzi takéto spoločnosti patrí aj Elektrotrans, ktorá zabezpečuje komplexné služby v oblasti elektrického vedenia.


Sme odborníkmi na elektrické vedenie Praha Česká republika

Sme odborníkmi na elektrické vedenie Praha Česká republika

Firma Elektrotrans je odborníkom na elektrické vedenie. Firma schopná vykonať tieto stavebné práce: - realizácie stavieb vedenie vvn a zvn za použitia najmodernejšej technológie - komplexné zabezpečenie opráv a rekonštrukcie existujúceho vedenia - spracovanie podkladov projektovej dokumentácie - vykonávanie technického dozoru stavieb - inžinierska činnosť, zameraná na rokovanie v oblasti verejnoprávnych a majetkovoprávnych trás elektrického vedenia - zisťovanie vlastníkov pôdy - prejednanie stavieb v rámci územného a stavebného konania - zisťovanie podzemných inžinierskych sietí - vykonávanie lezeckých revízií - montáž kombinovaných zemných lán s optickými vláknami - výškové stavby priehradových konštrukcií. To všetko so štandardnou zárukou firmy Elektrotrans päť rokov od dátumu odovzdania stavby.


Projektovanie elektrického vedenia Praha Česká republika

Projektovanie elektrického vedenia Praha Česká republika

Pre plánovanie výstavby elektrického vedenia je tu projektová divízia spoločnosti ELEKTROTRANS. Firma zabezpečuje kompletizáciu projektov pre následnú výstavbu, a to prostredníctvom najmodernejšej výpočtovej techniky so špičkovým softvérom a tiež profesionalitou a praxou projektantov. Činnosti projektovej divízie sú: - Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - Riešenie problému výstavby VVN - Návrhy a riešenie statiky oceľových konštrukcií - Strategické štúdie (kapacít, rekonštrukcií či opráv) - Inžinierska činnosť - Verejnoprávne a majetkoprávne prerokovanie trás vedenia - Poradenská činnosť v oblasti výstavby a údržby VVN a ZVN V súčasnej dobe moderných technológií sme schopní pracovať aj s 3D vizualizáciami projektov. Spoľahnite sa na skutočných profesionálov spoločnosti ELEKTROTRANS, ktorí svoje povolanie berú vážne.